Základný intenzívny kurz „Inštruktor jogy“ 23.-29.9.2022

Milí záujemcovia o akreditovaný kurz inštruktora jogy! Kurz Inštruktor jogy 1.kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Toto vzdelávanie je určené nielen tým, ktorí sa chcú stať inštruktormi jogy a profesionálne sa venovať tejto činnosti, ale všetkým, ktorí majú záujem získať poznatky z oblasti […]


JOGA A NESMRTEĽNOSŤ online kurz s Ing.Mgr. Lubomírom Ondračkom od 28.2.2022

Milí priaznivci jógy, pripravili sme pre Vás ďalší veľmi zaujímavý a jedinečný cyklus prednášok s Ing. Mgr. Lubomírom Ondračkom na tému JOGA A NESMRTEĽNOSŤ, ktorý začína v pondelok 28.2.2022 o 18.00hod. v online priestore. Cyklus prednášok je voľným pokračovaním minuloročného mimoriadne úspešného online kurzu DEJINY JOGY. Je určený tak pre inštruktorov jogy ako aj širokú […]


Princípy zdravého pohybu s Lenkou Oravcovou 30.4.-1.5.2022

Milí priatelia jogy a zdravého pohybu! Srdečne Vás pozývame na intenzívny dvojdňový kurz „Princípy zdravého pohybu v joge“ s Lenkou Oravcovou z ČR. Kurz sa uskutoční v Bratislave počas víkendu 30.4. – 1.5.2022. Obsahom dvojdňového intenzívneho kurzu sú tieto témy: Význam dychu – diagnostická a terapeutická funkcia, súvislosti s držaním tela a funkciou vnútorných orgánov, […]


Akreditované vzdelávanie pre inštruktorov s Osvedčením po uplynutí doby platnosti, 5.-6.3.2022

Milí inštruktori jogy, powerjogy, hathajogy! V dňoch 5.3. – 6.3.2022 sa uskutoční vzdelávací kurz Inštruktor jogy 1 určený pre inštruktorov rôznych špecializácií jogy, ktorým uplynula doba platnosti Osvedčenia (v minulosti vzdelávacie zariadenia akreditované MŠVVaŠ SR vydávali Osvedčenia v zmysle vtedy platnej legislatívy s platnosťou na 5 rokov). Kurz uskutočňujeme v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou […]


Nový termín základného kurzu „Inštruktor jogovej terapie“od 11.3.2022

Všetkým záujemcom o ďalšie vzdelávanie v oblasti jogy, a predovšetkým jej zdravotných aspektov, dávame do pozornosti nový termín základného kurzu inštruktorov jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa 🙂 Tento kurz je určený tým, ktorí sa o jogu zaujímajú, praktizujú ju a radi by sa posunuli ďalej vo svojej praxi, ale aj v hlbšom poznaní rôznych oblastí […]


Základný intenzívny kurz „Inštruktor jogy“ 11. – 17.3.2022

Milí záujemcovia o akreditovaný kurz inštruktora jogy! Kurz Inštruktor jogy 1.kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Toto vzdelávanie je určené nielen tým, ktorí sa chcú stať inštruktormi jogy a profesionálne sa venovať tejto činnosti, ale všetkým, ktorí majú záujem získať poznatky z oblasti […]


Workshop „Ako pracovať so strachom a úzkosťou v joge“, 27.11.2021

V termíne 27.11. 2021 sme pre vás pripravili prvý workshop z cyklu „Emócie“, v ktorom sa zameriame na STRACH. Program: 9,00 – 12,00 Vysvetlíme si vzájomné pôsobenie tvaru tela a dychu a funkčnosť systémov ľudského tela a naopak v závislosti od pôsobenia emócie strachu, vplyv strachu na črevný mikróbom a ako fungovanie imunitného systému ovplyvníme stravou. Dopoludnie zavŕšime […]


Znovu otvárame kurz „Inštruktor jogovej terapie 2.kv.st.“ od 12.11.2021

Mílí naši absolventi a záujemci o štúdium jogovej terapie! Ak máte záujem pokračovať v štúdiu jogovej terapie, prípadne ste inštruktorom jogy 1. kv. st. a máte záujem ďalej sa vzdelávať, tento kurz je určený práve Vám. V akreditovanom kurze Inštruktor jogovej terapie 2. kv. st. si môžete prehĺbiť svoje teoretické poznatky a praktické zručnosti z […]


Základný kurz „Inštruktor jogovej terapie“ začína už 9.9.2021

Milí jogíni a záujemci o ďalšie vzdelávanie v joge! S radosťou dávame do pozornosti nový septembrový termín základného kurzu inštruktorov jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa 🙂 Tento kurz je určený tým, ktorí sa o jogu zaujímajú, praktizujú ju a radi by sa posunuli ďalej vo svojej praxi, ale aj v hlbšom poznaní rôznych oblastí jogy. […]


Základný intenzívny kurz „Inštruktor jogy“ 20.-26.9.2021

Milí záujemcovia o akreditovaný kurz inštruktora jogy! S radosťou Vám ponúkame nový termín intenzívneho kurzu inštruktorov jogy 1.kvalifikačného stupňa 🙂 Kurz organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Kurz je určený nielen tým, ktorí sa chcú stať inštruktormi jogy a profesionálne sa venovať tejto činnosti, ale […]