Termíny kurzov


 

Od 1.1.2019 uskutočňujeme vzdelávanie inštruktorov jogy v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a jeho novelami.

PRIPRAVUJEME pre Vás so začiatkom v januári 2020:

  • Inštruktor jogy 2. kvalifikačného stupňa 
  • Inštruktor jogovej terapie 2. kvalifikačného stupňa

NOVÉ TERMÍNY kurzov 1. kvalifikačného stupňa: Inštruktor jogy a Inštruktor jogovej terapie zverejníme koncom roka, pripravujeme na február 2020 🙂 

Prebiehajúce kurzy:

Inštruktor jogy 1. kvalifikačného stupňa:

Termín výuky, miesto konania:  20. – 22.9.2019 všeobecná časť, FTVŠ UK Bratislava

                                                  22.9. – 26.9.2019 špeciálna časť, Ayisi Yoga Center Bratislava, Mliekárenska 10

Lektori špecializácie: Adriana Pročková, Frederick Ayisi

Predbežný termín skúšky: november 2019 (všeobecná+špeciálna časť) 

Cena kurzu: 520€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Info: ada.prockova@gmail.com

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

V prípade, že máte športové vzdelanie, alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba riešiť vopred na uvedenej adrese!!!

 

Inštruktor jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa:         

Termín výuky, miesto konania:  20. – 22.9.2019 všeobecná časť, FTVŠ UK Bratislava

                                                   10. – 13.10.2019 špeciálna časť, Rehabilitačná klinika, Gagarinova 5B, Bratislava        

Lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predbežný termín skúšky: 11.10.2019 (všeobecná časť), 24.11.2019 (špeciálna časť)

Cena kurzu: 520€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Info: ada.prockova@gmail.com

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

V prípade, že máte športové vzdelanie, alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba riešiť vopred na uvedenej adrese!!!