Termíny kurzov


Od 1.1.2019 uskutočňujeme vzdelávanie inštruktorov jogy v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a jeho novelami. V záujme poskytovania kvalitnej výuky prebiehajú naše kurzy prednostne prezenčnou formou. 

POZOR!!!!!!!!

Ešte stále je možné sa prihlásiť na špecializáciu kurzu Inštruktor jogy a Inštruktor jin jogy, všeobecnú časť je možné absolvovať v jarnom termíne r. 2024. Bližšie info na: europskajogovaakademia@gmail.com

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV, prihlasovanie prebieha!!! Tešíme sa na Vás 🙂

  • Inštruktor jogy 1.kv.st.
  • Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st. – prihlasovanie ukončené!
  • Inštruktor jin jogy 1.kv.st.

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

 

INŠTRUKTOR JOGY 1. kvalifikačného stupňa:            

22. – 24.9.2023  všeobecná časť (prezenčne) FTVŠ UK Bratislava

16. – 19.11.2023  špecializácia JOGA (prezenčne), Centrum jogy, zdravia a pohybu v Bratislave, Ipeľská 4, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Frederick Ayisi

Predpokladaný termín skúšky:  január 2024 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 680€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácie – joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

 

INŠTRUKTOR JOGOVEJ TERAPIE 1. kvalifikačného stupňa:         

22. – 24.9.2023 všeobecná časť (prezenčne) FTVŠ UK Bratislava

28.9. – 1.10.2023  špecializácia JOGOVÁ TERAPIA (prezenčne), Centrum jogy, zdravia a pohybu v Bratislave, Ipeľská 4, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predpokladaný termín skúšky:  november 2023 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 680€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácie – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

 

INŠTRUKTOR JIN JOGY 1. kvalifikačného stupňa:            

22. – 24.9.2023  všeobecná časť (prezenčne) FTVŠ UK Bratislava

21. – 22.10.2023 a 25. – 26.11.2023  špecializácia JIN JOGA (prezenčne), Centrum jogy, zdravia a pohybu v Bratislave, Ipeľská 4, lektori špecializácie: Ľubica Zubaľová, Adriana Pročková, Silvia Bobocká

Predpokladaný termín skúšky:  december 2023 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 680€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácie – jin joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.