Termíny kurzov


 

Od 1.1.2019 uskutočňujeme vzdelávanie inštruktorov jogy v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a jeho novelami.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV Inštruktor jogy 1 kv.st. a Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st. Prihlasovanie prebieha!!! Tešíme sa na Vás 🙂

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba

Inštruktor jogy 1. kvalifikačného stupňa:                

18. – 20.9.2020 všeobecná časť, FTVŠ UK Bratislava

20. – 24.9.2020 špecializácia Joga, Ayisi yoga center, Mliekarenská 10, Bratislava, lektori špecializácie: Frederick Ayisi, Adriana Pročková

Predpokladaný termín skúšky: október 2020 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 550€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Inštruktor jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa:         

18.9. – 20.9.2020 všeobecná časť, FTVŠ UK Bratislava

8.10. – 11.10.2020 špecializácia Jogová terapia, Ayisi yoga center, Mliekarenská 10, Bratislava, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predpokladaný termín skúšky: november 2020 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 550€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

V prípade, že máte športové vzdelanie, alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba riešiť vopred na uvedenej adrese!!!

POZOR!!!

Špecializáciu joga alebo JT je možné absolvovať aj bez nároku na získanie osvedčenia o kvalifikácii v rámci sebavzdelávania a zlepšovania vlastnej jogovej praxe. Bližšie info na: ada.prockova@gmail.com

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

 

PREBIEHAJÚCE KURZY – prihlasovanie ukončené:

Inštruktor jogy 1. kvalifikačného stupňa:         

25. – 28.6.2020 špecializácia Joga, Ayisi yoga center, Mliekarenská 10, Bratislava, lektori špecializácie: Frederick Ayisi, Adriana Pročková       

18. – 20.9.2020 všeobecná časť, FTVŠ UK Bratislava

Termín skúšky zo špecializácie: 5.9.2020 o 10.00hod. 

Cena kurzu: 550€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Inštruktor jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa:         

2. – 5.7.2020 špecializácia Jogová terapia, Ayisi yoga center, Mliekarenská 10, Bratislava, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

18. – 20.9.2020 všeobecná časť, FTVŠ UK Bratislava

Termín skúšky zo špecializácie: 6.9.2020  

Cena kurzu: 550€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Inštruktor jogovej terapie 2. kvalifikačného stupňa:         

7. – 9.2.2020 všeobecná časť 1, FTVŠ UK Bratislava

7. – 8.3.2020 všeobecná časť 2, FTVŠ UK Bratislava

27. – 29.3.2020 špeciálna časť 1 – JT, Starclub – štúdio pri mýte, Račianska 24/E, Bratislava 

24. – 26.4.2020 špeciálna časť 2 – JT, Starclub – štúdio pri mýte, Račianska 24/E, Bratislava        

Lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

Termín skúšky: všeobecná časť 19.6.2020, špecializácia júl – august 2020  

Cena kurzu: 890€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.