Termíny kurzov


Od 1.1.2019 uskutočňujeme vzdelávanie inštruktorov jogy v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a jeho novelami.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV, prihlasovanie prebieha!!! Tešíme sa na Vás 🙂

  • INŠTRUKTOR JOGY 1 pre inštruktorov s Osvedčením po uplynutí doby platnosti  NOVÝ TERMÍN!!!
  • Inštruktor jogovej terapie 2.kv.st. – už prebieha
  • Inštruktor jogy 1.kv.st.
  • Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st.

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

V záujme poskytovania kvalitnej výuky prebiehajú naše kurzy prednostne prezenčnou formou. Ak to však bude epidemiologická situácia vyžadovať, výučba sa uskutoční kombinovane – časť dištančne a časť prezenčne, v súlade s aktuálnymi nariadeniami RÚVZ.

NŠTRUKTOR JOGY 1 pre inštruktorov s Osvedčením po uplynutí doby platnosti 

5.3. – 6.3.2022  špecializácia JOGA (prezenčne), Bratislava, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Frederick Ayisi

11.3. – 13.3.2022  všeobecná časť (dištančne) FTVŠ UK Bratislava, DOBROVOĽNÁ účasť

Cena kurzu: 200€ / 290€

V cene 200€ je zahrnutá výučba špecializácie – joga, skúška zo všeobecnej časti, vydanie Osvedčenia. V Cene 290€ je zahrnutá aj výučba všeobecných predmetov. 

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

INŠTRUKTOR JOGOVEJ TERAPIE 2. kvalifikačného stupňa: 

12.11. – 14.11.2021  1. všeobecná časť (dištančne) FTVŠ UK Bratislava

15.11. – 18.12.2021 1. časť špecializácie JOGOVÁ TERAPIA (dištančne: každú sobotu doobeda výuka a konzultácie), lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

10.1. – 5.2.2022 2. časť špecializácie JOGOVÁ TERAPIA (dištančne: každú sobotu doobeda výuka a konzultácie), lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

11.2. – 13.2.2022  2. všeobecná časť (dištančne), FTVŠ UK Bratislava

26.3. – 27.3.2022 3. časť špecializácie JOGOVÁ TERAPIA (prezenčne), Bratislava, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predpokladaný termín skúšky:  koniec apríla/začiatok mája 2022 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 890€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácie – jogová terapia, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

INŠTRUKTOR JOGY 1. kvalifikačného stupňa:            

11.3. – 13.3.2022  všeobecná časť (dištančne) FTVŠ UK Bratislava

14.3. – 17.3.2022 špecializácia JOGA (prezenčne), Bratislava, lektori špecializácie: Frederick Ayisi, Adriana Pročková

Predpokladaný termín skúšky:  koniec apríla 2022 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 550€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

INŠTRUKTOR JOGOVEJ TERAPIE 1. kvalifikačného stupňa:         

11.3. – 13.3.2022  všeobecná časť (dištančne) FTVŠ UK Bratislava

31.3. – 3.4.2022 špecializácia JOGOVÁ TERAPIA (prezenčne), Bratislava, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predpokladaný termín skúšky:  máj 2022 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 550€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

POZOR!!!

Špecializáciu joga alebo JT je možné absolvovať aj bez nároku na získanie osvedčenia o kvalifikácii v rámci sebavzdelávania a zlepšovania vlastnej jogovej praxe. Bližšie info na: ada.prockova@gmail.com