Termíny kurzov


 

Od 1.1.2019 uskutočňujeme vzdelávanie inštruktorov jogy v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a jeho novelami.

Vzhľadom na to, že plánované kurzy Inštruktor jogy 1 kv.st. a Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st. s termínom začiatku 27.3.2020 sa zo známych dôvodov nezačali a plánujeme ich uskutočniť v júni, je možné sa na tieto kurzy ešte stále prihlásiť!!! Čakáme na uvoľnenie podmienok RÚVZ, ktoré sa týkajú škôl, športových a vzdelávacích zariadení. V júni prebehne výuka špecializácie – joga, jogová terapia – počas predĺženého víkendu (4dni) a ak to bude možné, FTVŠ zrealizuje aj výuku všeobecnej časti. V opačnom prípade sa táto presunie na september. O presných termínoch budeme informovať v najbližších dňoch. Tí, čo ste na kurz prihlásení, budete informovaní mailom. Tešíme sa na vás 🙂

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba

 

Inštruktor jogy 1. kvalifikačného stupňa:         

Termíny výuky, miesto konania: 

27. – 29.3.2020 všeobecná časť, FTVŠ UK Bratislava

29.3. – 2.4.2020 špecializácia Joga, Ayisi yoga center, Mliekarenská 10, Bratislava        

Lektori špecializácie: Frederick Ayisi, Adriana Pročková

Predbežný termín skúšky: máj 2020 všeobecná časť + špecializácia 

Cena kurzu: 550€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Info: ada.prockova@gmail.com

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

 

Inštruktor jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa:         

Termíny výuky, miesto konania: 

27. – 29.3.2020 všeobecná časť, FTVŠ UK Bratislava

16. – 19.4.2020 špecializácia Jogová terapia, Bratislava        

Lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predbežný termín skúšky: 16.4.2020 všeobecná časť, začiatok júna 2020 špecializácia 

Cena kurzu: 550€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Info: ada.prockova@gmail.com

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

V prípade, že máte športové vzdelanie, alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba riešiť vopred na uvedenej adrese!!!

POZOR!!!

Špecializáciu joga alebo JT je možné absolvovať aj bez nároku na získanie osvedčenia o kvalifikácii v rámci sebavzdelávania a zlepšovania vlastnej jogovej praxe. Bližšie info na: ada.prockova@gmail.com

 

Práve prebiehajúci kurz – prihlasovanie ukončené:

Inštruktor jogovej terapie 2. kvalifikačného stupňa:         

Termín výuky, miesto konania: 

7. – 9.2.2020 všeobecná časť 1, FTVŠ UK Bratislava

7. – 8.3.2020 všeobecná časť 2, FTVŠ UK Bratislava

27. – 29.3.2020 špeciálna časť 1 – JT, Starclub – štúdio pri mýte, Račianska 24/E, Bratislava 

24. – 26.4.2020 špeciálna časť 2 – JT, Starclub – štúdio pri mýte, Račianska 24/E, Bratislava        

Lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predbežný termín skúšky: máj 2020 (všeobecná+špeciálna časť) 

Cena kurzu: 890€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Info: ada.prockova@gmail.com

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

V prípade, že máte športové vzdelanie, alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba riešiť vopred na uvedenej adrese!!!

POZOR!!!

Špecializáciu joga alebo JT je možné absolvovať aj bez nároku na získanie osvedčenia o kvalifikácii v rámci sebavzdelávania a zlepšovania vlastnej jogovej praxe. Bližšie info na: ada.prockova@gmail.com