Termíny kurzov


 

Od 1.1.2019 uskutočňujeme vzdelávanie inštruktorov jogy v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a jeho novelami.

Inštruktor jogy 1. kvalifikačného stupňa – predpokladaný termín marec 2020.  Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

Prebieha prihlasovanie na kurzy:

Inštruktor jogy 2. kvalifikačného stupňa:

Termín výuky, miesto konania: 

7. – 9.2.2020 všeobecná časť 1, FTVŠ UK Bratislava

9. – 12.2.2020 špec. časť 1 – joga, Ayisi Yoga Center Bratislava

7. – 8.3.2020 všeobecná časť 2, FTVŠ UK Bratislava

8. – 11.3.2020 špec. časť 2 – joga, Ayisi Yoga Center Bratislava

Lektori špecializácie: Adriana Pročková, Frederick Ayisi

Predbežný termín skúšky: apríl 2020 (všeobecná+špeciálna časť) 

Cena kurzu: 890€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Info: ada.prockova@gmail.com

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

V prípade, že máte športové vzdelanie, alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov 2.kv.st. v akreditovanom vzdelávacom zariadení, uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba riešiť vopred na uvedenej adrese!!!

 

Inštruktor jogovej terapie 2. kvalifikačného stupňa:         

Termín výuky, miesto konania: 

7. – 9.2.2020 všeobecná časť 1, FTVŠ UK Bratislava

7. – 8.3.2020 všeobecná časť 2, FTVŠ UK Bratislava

27. – 29.3.2020 špeciálna časť 1 – JT, ReFit clinic, Gagarinova 5B, Bratislava

24. – 26.4.2020 špeciálna časť 2 – JT, ReFit clinic, Gagarinova 5B, Bratislava        

Lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predbežný termín skúšky: máj 2020 (všeobecná+špeciálna časť) 

Cena kurzu: 890€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Info: ada.prockova@gmail.com

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

V prípade, že máte športové vzdelanie, alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba riešiť vopred na uvedenej adrese!!!

 

POZOR!!!

Špecializáciu joga alebo JT je možné absolvovať aj bez nároku na získanie osvedčenia o kvalifikácii v rámci sebavzdelávania a zlepšovania vlastnej jogovej praxe. Bližšie info na: ada.prockova@gmail.com