Termíny kurzov


Od 1.1.2019 uskutočňujeme vzdelávanie inštruktorov jogy v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a jeho novelami. V záujme poskytovania kvalitnej výuky prebiehajú naše kurzy prednostne prezenčnou formou. 

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV, prihlasovanie prebieha!!! Tešíme sa na Vás 🙂

  • Inštruktor jogy 1.kv.st.
  • Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st.
  • Inštruktor jin jogy 1.kv.st.

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

 

INŠTRUKTOR JOGY 1. kvalifikačného stupňa:            

15. – 17.3.2024  všeobecná časť (prezenčne) FTVŠ UK Bratislava

21. – 24.3.2024  špecializácia JOGA (prezenčne), Centrum jogy, zdravia a pohybu v Bratislave, Ipeľská 4, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Frederick Ayisi

Predpokladaný termín skúšky:  začiatok mája 2024 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 680€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácie – joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

 

INŠTRUKTOR JOGOVEJ TERAPIE 1. kvalifikačného stupňa:         

15. – 17.3.2024  všeobecná časť (prezenčne) FTVŠ UK Bratislava

11. – 14.4.2024  špecializácia JOGOVÁ TERAPIA (prezenčne), Centrum jogy, zdravia a pohybu v Bratislave, Ipeľská 4, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Studenič Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predpokladaný termín skúšky:  koniec mája 2024 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 680€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácie – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

 

INŠTRUKTOR JIN JOGY 1. kvalifikačného stupňa:            

15. – 17.3.2024  všeobecná časť (prezenčne) FTVŠ UK Bratislava

25. – 28.4.2024  špecializácia JIN JOGA (prezenčne), Centrum jogy, zdravia a pohybu v Bratislave, Ipeľská 4, lektori špecializácie: Ľubica Zubaľová, Silvia Studenič Bobocká

Predpokladaný termín skúšky:  jún 2024 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 680€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácie – jin joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.