Termíny kurzov


Odborný semestrálny online kurz „DEJINY JÓGY“ s Ing. Mgr. Lubomírom Ondračkom začíname už 4.3.2021!!!!!

Termín kurzu: 4.3. – 27.5.2021, každý štvrtok 17.00 – 18.30 hod.

Cena kurzu (13 týždňov ): 195€

Prihlasovanie: ada.prockova@gmail.com

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

 

 

Od 1.1.2019 uskutočňujeme vzdelávanie inštruktorov jogy v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a jeho novelami.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV na prvý polrok 2021!!! Prihlasovanie prebieha!!! Tešíme sa na Vás 🙂

  • Inštruktor jogy 1.kv.st.
  • Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st.
  • Inštruktor jogy 2.kv.st.
  • Inštruktor jogovej terapie 2.kv.st. 

V záujme poskytovania kvalitnej výuky prebiehajú naše kurzy prednostne prezenčnou formou. Ak to však bude epidemiologická situácia vyžadovať, výučba sa uskutoční kombinovane – časť dištančne a časť prezenčne. Pre potreby prezenčnej formy výuky účastníkov kurzu rozdelíme do menších skupín v súlade s aktuálnymi nariadeniami RÚVZ.

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

INŠTRUKTOR JOGY 1. kvalifikačného stupňa:     

8.3. – 14.3.2021          

Špecializácia JOGA:   8.3. – 12.3.2021 AYC, Mliekarenská 10, Bratislava, lektori špecializácie: Frederick Ayisi, Adriana Pročková

Všeobecná časť:     12.3. – 14.3.2021  FTVŠ UK Bratislava

Predpokladaný termín skúšky:  apríl 2021 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 550€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Inštruktor JOGOVEJ TERAPIE 1. kvalifikačného stupňa:         

12.3. – 14.3.2021  všeobecná časť,  FTVŠ UK Bratislava

25.3. – 28.3.2021 špecializácia JOGOVÁ TERAPIA, AYC, Mliekarenská 10, Bratislava, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predpokladaný termín skúšky:  máj 2021 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 550€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Inštruktor JOGY / JOGOVEJ TERAPIE 2. kvalifikačného stupňa:         

26.2. – 28.2.2021 všeobecná časť 1, FTVŠ UK Bratislava

marec 2021 špeciálna časť 1 – JOGA / JT, AYC, Mliekarenská 10, Bratislava

apríl 2021 všeobecná časť 2, FTVŠ UK Bratislava

máj 2021 špeciálna časť 2 – JOGA / JT, AYC, Mliekarenská 10, Bratislava

Lektori špecializácie JOGA: Frederick Ayisi, Adriana Pročková

Lektori špecializácie JT: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predbežný termín skúšky: jún 2021 (všeobecná časť + špecializácia)

Cena kurzu: 890€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – joga alebo jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze Inštruktor JOGY 2 nájdete tu.

Podrobnejšie informácie o kurze Inštruktor JOGOVEJ TERAPIE 2 nájdete tu.

POZOR!!!

Špecializáciu joga alebo JT je možné absolvovať aj bez nároku na získanie osvedčenia o kvalifikácii v rámci sebavzdelávania a zlepšovania vlastnej jogovej praxe. Bližšie info na: ada.prockova@gmail.com