Termíny kurzov


Od 1.1.2019 uskutočňujeme vzdelávanie inštruktorov jogy v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a jeho novelami. V záujme poskytovania kvalitnej výuky prebiehajú naše kurzy prednostne prezenčnou formou. 

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV, prihlasovanie prebieha!!! Tešíme sa na Vás 🙂

  • Inštruktor jogy 1.kv.st.
  • Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st.
  • Inštruktor jin jogy 1.kv.st.

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

Inštruktorské kurzy 2.kv.stupňa budeme otvárať v NOVEMBRI 2024. Presný termín upresníme v septembri.

 

INŠTRUKTOR JOGY 1. kvalifikačného stupňa:            

20. – 22.9.2024  všeobecná časť (prezenčne) FTVŠ UK Bratislava

24. – 27.10.2024  špecializácia JOGA (prezenčne), Centrum jogy, zdravia a pohybu v Bratislave, Ipeľská 4, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Frederick Ayisi

Predpokladaný termín skúšky:  koniec novembra/začiatok decembra 2024 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 760€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácie – joga, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

 

INŠTRUKTOR JOGOVEJ TERAPIE 1. kvalifikačného stupňa:         

20. – 22.9.2024  všeobecná časť (prezenčne) FTVŠ UK Bratislava

3. – 6.10.2024  špecializácia JOGOVÁ TERAPIA (prezenčne), lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Studenič Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predpokladaný termín skúšky:  november 2024 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 760€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácie – jogová terapia, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

 

INŠTRUKTOR JIN JOGY 1. kvalifikačného stupňa:            

20. – 22.9.2024  všeobecná časť (prezenčne) FTVŠ UK Bratislava

24. – 27.10.2024  špecializácia JIN JOGA (prezenčne), lektori špecializácie: Ľubica Zubaľová, Silvia Studenič Bobocká

Predpokladaný termín skúšky:  november 2024 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 760€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácie – jin joga, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.