Termíny kurzov


V druhej polovici septembra 2019 otvoríme opäť kurzy 1.kv.st. Inštruktor jogy a Inštruktor jogovej terapie. Presné termíny zverejníme čoskoro 🙂

Od 1.1.2019 uskutočňujeme vzdelávanie inštruktorov jogy v spolupráci s Trénerskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a jeho novelami. Vo februári 2019 otvárame dva kurzy 1. kvalifikačného stupňa: Inštruktor jogy a Inštruktor jogovej terapie.

Inštruktor jogy 1. kvalifikačného stupňa:

Termín výuky, miesto konania:  15.2. – 17.2.2019 všeobecná časť, FTVŠ UK Bratislava

                                                  17.2. – 21.2.2019 špeciálna časť, Ayisi Yoga Center Bratislava, Mliekárenska 10

Lektori: Adriana Pročková, Frederick Ayisi

Predbežný termín skúšky: marec 2019 (všeobecná+špeciálna časť) 

Cena kurzu: 520€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie a pitný režim.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Info: ada.prockova@gmail.com

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

POZOR!!! Prihlášky na tento termín prijímame do 1.2.2019!!!

V prípade, že máte športové vzdelanie, alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba riešiť vopred na uvedenej adrese!!!

 

Inštruktor jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa:         

Termín výuky, miesto konania: 15.2. – 17.2.2019 všeobecná časť, FTVŠ UK Bratislava

                                                   7.3. – 10.3.2019 špeciálna časť, priestory EJA Bratislava        

Lektori: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predbežný termín skúšky: 7.3.2019 (všeobecná časť), apríl 2019 (špeciálna časť)

Cena kurzu: 520€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie a pitný režim.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Info: ada.prockova@gmail.com

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

POZOR!!! Prihlášky na tento termín prijímame do 1.2.2019!!!

V prípade, že máte športové vzdelanie, alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba riešiť vopred na uvedenej adrese!!!