Termíny kurzov


Od 1.1.2019 uskutočňujeme vzdelávanie inštruktorov jogy v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a jeho novelami.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV na druhý polrok 2021!!! Tešíme sa na Vás 🙂

  • Inštruktor jogy 1.kv.st.
  • Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st.

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

V záujme poskytovania kvalitnej výuky prebiehajú naše kurzy prednostne prezenčnou formou. Ak to však bude epidemiologická situácia vyžadovať, výučba sa uskutoční kombinovane – časť dištančne a časť prezenčne, v súlade s aktuálnymi nariadeniami RÚVZ.

INŠTRUKTOR JOGY 1. kvalifikačného stupňa:            

20. – 23.9.2021 špecializácia JOGA, AYC, KD Ružinov, Bratislava, lektori špecializácie: Frederick Ayisi, Adriana Pročková

24. – 26.9.2021  všeobecná časť FTVŠ UK Bratislava

Predpokladaný termín skúšky:  koniec októbra 2021 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 550€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

Inštruktor JOGOVEJ TERAPIE 1. kvalifikačného stupňa:         

9. – 12.9.2021 špecializácia JOGOVÁ TERAPIA, Bratislava, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

24. – 26.9.2021  všeobecná časť,  FTVŠ UK Bratislava

Predpokladaný termín skúšky:  koniec októbra 2021 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 550€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

POZOR!!!

Špecializáciu joga alebo JT je možné absolvovať aj bez nároku na získanie osvedčenia o kvalifikácii v rámci sebavzdelávania a zlepšovania vlastnej jogovej praxe. Bližšie info na: ada.prockova@gmail.com