Termíny kurzov


Od 1.1.2019 uskutočňujeme vzdelávanie inštruktorov jogy v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a jeho novelami.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV, prihlasovanie prebieha!!! Tešíme sa na Vás 🙂

  • Inštruktor jogy 1.kv.st.
  • Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st.

Prihlasovanie:  akademia@fsport.uniba.sk

V záujme poskytovania kvalitnej výuky prebiehajú naše kurzy prednostne prezenčnou formou. Ak to však bude epidemiologická situácia vyžadovať, výučba sa uskutoční kombinovane – časť dištančne a časť prezenčne, v súlade s aktuálnymi nariadeniami RÚVZ.

 

INŠTRUKTOR JOGY 1. kvalifikačného stupňa:            

10. – 12.3.2023  všeobecná časť (dištančne) FTVŠ UK Bratislava

16. – 19.3.2023  špecializácia JOGA (prezenčne), Centrum jogy, zdravia a pohybu v Bratislave, Ipeľská 4, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Frederick Ayisi

Predpokladaný termín skúšky:  apríl 2023 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 680€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – joga, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

 

INŠTRUKTOR JOGOVEJ TERAPIE 1. kvalifikačného stupňa:         

10. – 12.3.2023  všeobecná časť (dištančne) FTVŠ UK Bratislava

13. – 16.4.2023  špecializácia JOGOVÁ TERAPIA (prezenčne), Centrum jogy, zdravia a pohybu v Bratislave, Ipeľská 4, lektori špecializácie: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

Predpokladaný termín skúšky:  máj 2023 (všeobecná časť+špecializácia)

Cena kurzu: 680€

V cene je zahrnutá výučba všeobecných predmetov, výučba špecializácia – jogová terapia, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie.

Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.