Akreditovaný kurz „Inštruktor jogy 1.kv.st.“ 20.9.-27.10.2024   Práve upravené !

Milí záujemcovia o akreditovaný kurz inštruktora jogy! Základný kurz Inštruktor jogy organizujeme už 10 rokov a veľmi nás teší, že mnohí naši úspešní absolventi dnes už prevádzkujú vlastné jogové štúdiá, sú to známi jogoví inštruktori u nás, ale aj v zahraničí a svoje skúsenosti odovzdávajú ďalej svojim cvičencom. Toto vzdelávanie je určené nielen tým, ktorí […]


Akreditovaný kurz „Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st.“ 20.9.-6.10.2024   Práve upravené !

Kurz inštruktorov jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa je určený praktizujúcim jogínom, ktorí sa zaujímajú hlavne o zdravotné aspekty cvičenia a praktizovania rôznych jogových techník s cieľom podpory a zachovania nielen fyzickej kondície, ale aj psychickej a mentálnej rovnováhy. V kurze sa budeme zaoberať predovšetkým praktizovaním ásan vychádzajúc z princípov zdravého vedomého pohybu, praktizovaním dýchacích techník […]


Akreditovaný kurz „Inštruktor jin jogy 1.kv.st.“, 20.9.-27.10.2024   Práve upravené !

Kurz inštruktor jin jogy 1. kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Je určený záujemcom o  jin jogu, jej princípy a využitie v jogovej praxi. Kurz je vhodný aj pre inštruktorov, ktorí si chcú rozšíriť svoje inštruktorské vzdelanie o túto oblasť. Ponúkame vám kurz, ktorý vás naučí využívať terapeutickú jin […]


Emočná joga, 3.-5.5.2024

Čo sú emócie, ako a kde vznikajú a čo sa pri prežívaní emócií deje v našom tele a mysli? Prichádzajú z nevedomia, my sa však naučíme ako ich spoznať a pracovať s nimi tak, aby nás neovládali. Priblížime si, aké nástroje nám na prácu s emóciami ponúka joga. Zameriame sa predovšetkým na tzv. negatívne emócie, teda tie, ktoré nám spôsobujú nepríjemné prežitky. Naučíme […]


Akreditovaný kurz „Inštruktor jogy“ 15.-17.3., 21.-24.3.2024

Milí záujemcovia o akreditovaný kurz inštruktora jogy! Základný kurz Inštruktor jogy 1.kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Toto vzdelávanie je určené nielen tým, ktorí sa chcú stať inštruktormi jogy a profesionálne sa venovať tejto činnosti, ale všetkým, ktorí majú záujem získať poznatky z […]


Akreditovaný kurz „Inštruktor jin jogy“ 15.-17.3., 25.-28.4.2024

Milí jogíni, dávame Vám do pozornosti nový akreditovaný kurz inštruktora jin jogy! Kurz inštruktor jin jogy 1. kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Je určený záujemcom o  jin jogu, jej princípy a využitie v jogovej praxi. Kurz je vhodný aj pre inštruktorov, ktorí si chcú rozšíriť svoje inštruktorské vzdelanie o […]


Akreditovaný kurz „Inštruktor jogovej terapie“ 15.-17.3., 11.-14.4.2024

Všetkým záujemcom o vzdelávanie dávame do pozornosti nový termín kurzu inštruktorov jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa 🙂 Tento kurz je určený tým, ktorí sa o jogu zaujímajú, praktizujú ju a radi by sa posunuli ďalej vo svojej praxi, ale aj v hlbšom poznaní rôznych oblastí jogy. Kurz je určený tým, ktorí sa zaujímajú hlavne o zdravotné […]


Emočná joga, 10.-12.11.2023

Čo sú emócie, ako a kde vznikajú a čo sa pri prežívaní emócií deje v našom tele a mysli? Prichádzajú z nevedomia, my sa však naučíme ako ich spoznať a pracovať s nimi tak, aby nás neovládali. Priblížime si, aké nástroje nám na prácu s emóciami ponúka joga. Zameriame sa predovšetkým na tzv. negatívne emócie, teda tie, ktoré nám spôsobujú nepríjemné prežitky. Naučíme […]


Akreditovaný kurz „Inštruktor jin jogy“, 22.9. – 26.11.2023

Jin joga pracuje s fasciami a keďže vychádzame z rovnováhy jin a jang, jin joga je doplnkom jangovej, silovejšej jogy, ktorá pracuje viac najmä so svalmi. Jangové cvičenie podporuje prúdenie čchi v tele, jinové pracuje na jemnejšej úrovni, ukľudňuje, kultivuje a prináša rovnováhu do dnešného hektického, stresujúceho – jangového – sveta. V jin joge pracujeme s telom a mysľou – cibríme trpezlivosť, učíme sa […]


Akreditovaný kurz „Inštruktor jogy“, 22.-24.9. a 16.-19.11.2023

Milí záujemcovia o akreditovaný kurz inštruktora jogy! Intenzívny kurz Inštruktor jogy 1.kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Toto vzdelávanie je určené nielen tým, ktorí sa chcú stať inštruktormi jogy a profesionálne sa venovať tejto činnosti, ale všetkým, ktorí majú záujem získať poznatky z […]