Akreditovaný kurz „Inštruktor jin jogy“, 22.9. – 26.11.2023


Jin joga pracuje s fasciami a keďže vychádzame z rovnováhy jin a jang, jin joga je doplnkom jangovej, silovejšej jogy, ktorá pracuje viac najmä so svalmi. Jangové cvičenie podporuje prúdenie čchi v tele, jinové pracuje na jemnejšej úrovni, ukľudňuje, kultivuje a prináša rovnováhu do dnešného hektického, stresujúceho – jangového – sveta. V jin joge pracujeme s telom a mysľou – cibríme trpezlivosť, učíme sa v pozícii vydržať, uvoľniť telo a skrotiť myseľ. Zároveň získavame ohybnosť a ovplyvňujeme aj posturálne nedostatky, ktoré sú výsledkom dennodenných nesprávnych pohybových vzorcov. Tak ako aj pri tradičnej joge začíname prácou s telom (jangová zložka) a postupne, keď „ovládneme“ poskakujúcu myseľ, začneme vnímať dych, pocity, myšlienky – jinové súčasti nášho bytia.

Absolvent kurzu Inštruktor jin jogy je odborníkom v oblasti jin jogy a jej využitia v joge a terapeutickej joge, bude schopný zostaviť a viesť skupinové a individuálne lekcie jin jogy a upraviť cvičenie podľa individuálnych pohybových obmedzení klienta.

Absolvent získa:

 • Vedomosti zo všeobecných predmetov (anatómia, fyziológia, psychológia, didaktika športu a pod.), ktoré zabezpečuje FTVŠ UK Bratislava. 
 • Vedomosti zo špecializovaných predmetov (fyziológia – fascií a orgány jednotlivých meridiánov, dýchacie cvičenia, meridiány a ich využitie v jin joge, prínosy jin jogy, využívanie pomôcok, relaxácia, posturálna diagnostika, história jogy a jin jogy, jogová filozofia, princípy zdravého pohybu).

Absolvent je schopný:

 • Uplatniť vedomosti o meridiánoch.
 • Uskutočniť jednoduchú posturálnu diagnostiku klienta a zostaviť lekciu podľa potrieb klienta.
 • Zostaviť skupinovú a individuálnu lekciu jin jogy podľa meridiánov /elementov / emócií.
 • Využiť dýchacie techniky v rámci lekcie jin jogy.
 • Použiť pomôcky.
 • Upraviť pozície v súlade s pohybovými obmedzeniami klienta a v súlade s princípmi zdravého pohybu.
 • Aplikovať princípy správnej dopomoci slovom aj dotykom.

Podmienky účasti:

 • skúsenosti s praktizovaním jogy
 • vek minimálne 18 rokov
 • ukončené SŠ vzdelanie s maturitou

Absolvent tohto vzdelávacieho programu nemusí mať športové vzdelanie.

Ponúkame Vám kurz, ktorý Vás naučí využívať terapeutickú jin jogu na prácu s telom a mysľou, na prácu s meridiánmi a orgánmi, ktoré s nimi súvisia ako aj zvládanie emócií a prácu s nimi. Môžete si vybrať verziu akreditovaného kurzu, kedy budete absolvovať aj všeobecnú časť na FTVŠ a následne špecializáciu, alebo ako neakreditovaný kruz a navštevovať budete len špecializáciu. 

Cena kurzu: 680 eur

V cene je zahrnutá výučba, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie a pitný režim.

Termín kurzu:

 • Všeobecná časť na FTVŠ:      22. – 24. 9. 2023
 • Špecializácia jin joga:             21. – 22.10. a 25.-26.11. 2023

Špecializácia sa uskutoční v priestoroch Centra jogy, zdravia a pohybu, Ipeľská 4 v Bratislave.

Prihlášky: akademia@fsport.uniba.sk