Adriana Pročková


Certifikovaná inštruktorka jogy I., II., III. kvalifikačného stupňa, absolventka ročného štúdia Jogovej filozofie a etiky na FF UK v Prahe, absolventka Jogovej terapie na FTVŠ UK v Prahe, 1.trénerská trieda Licencia A (štúdium organizované Českou akadémiou jogy). Spoluzakladateľka akreditovanej jogovej školy Yoga Vidya, a neskôr Európskej jogovej akadémie, ktorá od roku 2014 poskytuje akreditované vzdelávanie Inštruktorov jogy a jogovej terapie. V roku 2011 založila jogové centrum v Haliči. Je majiteľkou a zakladateľkou Centra jogy, zdravia a pohybu v Bratislave. Profesionálne pôsobí ako lektorka jogy, vedie skupinové lekcie tradičnej jogy a jogovej terapie vo svojom centre v Haliči, aj v Bratislave, súkromné lekcie jogy pre firemných klientov a jogovú terapiu pre individuálnych klientov. Pôsobí ako lektor vzdelávania inštruktorov tradičnej jogy a jogovej terapie 1. – 3.kv.stupňa v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave. V súčasnosti sa zaoberá štúdiom ajurvédy a jej prepojením s praktizovaním jogy. Za významný medzník na svojej duchovnej ceste považuje pobyty v Ramana Ashrame v Tiruvannamalai v Indii.