Adriana Pročková


Certifikovaná inštruktorka jogy I., II., III. kvalifikačného stupňa, absolventka ročného štúdia Jogovej filozofie a etiky na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, absolventka najvyššieho stupňa Jogovej terapie na FTVŠ UK v Prahe, 1.trénerská trieda Licencia A s medzinárodnou platnosťou (organizované Českou akadémiou jogy). Je spoluzakladateľkou akreditovanej jogovej školy Yoga Vidya, majiteľkou jogovej školy v Haliči a organizátorkou úspešných jogových podujatí. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, po ukončení 13-ročnej praxe vysokoškolského pedagóga sa od r. 2003 venuje vedeniu rodinného podniku v oblasti reštauračných a ubytovacích služieb a neziskovým aktivitám v rámci neziskovej organizácie. Profesionálne pôsobí ako lektorka jogy, vedie skupinové lekcie tradičnej jogy a jogovej terapie vo svojom centre v Haliči, aj v Bratislave, súkromné lekcie jogy pre firemných klientov a jogovú terapiu pre individuálnych klientov. Pôsobí ako lektor vzdelávania inštruktorov tradičnej jogy a jogovej terapie 1. – 3.kv.stupňa. V súčasnosti sa zaoberá štúdiom ajurvédy a jej prepojením s praktizovaním jogy.