O nás


Európska jogová akadémia (EJA) so sídlom v Bratislave zastrešuje vzdelávacie aktivity v oblasti jogy a jogovej terapie. Túto činnosť úspešne vykonáva od roku 2014, najskôr v rámci programov akreditovaných MŠVVaŠ SR a od roku 2019 v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave. Je to profesionálna, kvalifikovaná inštitúcia, zameraná na školenie, výučbu a tréningy adeptov, ktorí majú hlbší záujem o zdokonaľovanie sa v oblasti tradičnej jogy alebo jogovej terapie a následne sa chcú podieľať na zdieľaní svojich poznatkov a skúseností s ďalšími ľuďmi. 

Naším prvoradým cieľom je šíriť jogu ako harmonický zdravotný  životný štýl medzi širokú verejnosť. Dôležitým poslaním je vyučovať ľudí ako správne praktizovať a následne samostatne učiť jogu po mentálnej aj zdravotnej stránke a v celej jej komplexnosti.

Toto vzdelávacie centrum bolo založené ako reakcia na stále rastúci záujem o starodávne posolstvo ľudstva, ktoré v spojení s modernými poznatkami ponúka dokonalý pohybový a relaxačný systém. Tím našich lektorov a školiteľov je zostavený z profesionálnych odborníkov s dlhoročnou praxou. Na svojich prednáškach ponúkajú odborné znalosti a súčasne bohaté praktické skúsenosti. Naše vzdelávacie programy umožňujú budúcim absolventom nadobudnúť a rozšíriť znalosti z odborných predmetov, a súčasne poskytujú poznatky z histórie a filozofie tradičnej jogy, ale aj prehľad o jej súčasných moderných štýloch. V rámci špecializácie jogová terapia sa naši absolventi naučia využívať jogové techniky s cieľom prevencie a udržania zdravia a podpory zdravého životného štýlu obyvateľstva.

Vynakladáme najvyššie úsilie, aby sme vyškolili inštruktorov, ktorí sa stanú špecializovanými odborníkmi v oblasti jogy a jogovej terapie so zodpovedajúcimi teoretickými poznatkami, praktickými skúsenosťami a zručnosťami. Veríme, že naša činnosť prispieva ku skvalitňovaniu a k šíreniu posolstva jogy na Slovensku.

Vážime si Váš záujem a prejav dôvery. Ďakujeme. Namasté.