Lektori


Lektori špecializovaných predmetov:

Frederick AyisiFrederick Ayisi – lektor špecializovaných predmetov

 Alternatívny text

 

Ing. Adriana Pročková, PhD. – lektor špecializovaných predmetov

Ing. Silvia Bobocká – lektor špecializovaných predmetov

Ing. Ľubica Zubaľová, PhD. – lektor špecializovaných predmetov

 

 

Lektori odborných kurzov:

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka – lektor online kurzu DEJINY JÓGY

 Lubomír Ondračka je vyštudovaný indológ so špecializáciou bengalista pôsobiaci v Ústave filozofie a religionistiky  Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Predmetom jeho profesného, ale aj osobného záujmu je už viac ako 30 rokov náboženstvo a kultúra Bengálska a východnej Indie. Špecializuje sa na výskum tantrizmu, hathajogy, šivaizmu a šaktizmu. Medzi jeho koníčky patrí védsky rituál, džinizmus a kašmírsky šivaizmus. Predmetom záujmu je taktiež skúmanie vnímania duše, smrti a umierania v indických náboženstvách. 

Je vyštudovaný chemický inžinier a bengálčinu študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Svoje vzdelanie rozširoval aj v Kalkate na postgraduálnom štúdiu v Jadavpur University. Zúčastnil sa ročného študijného pobytu na Oxfordskej univezrite (Oxford Centre for Hindu Studies) kde bol žiakom svetoznámych indológov Alexisa Sandersona a Gavina Flooda.

V rokoch 2015-2020 sa podieľal na riešení jedinečného výskumného projektu The Hatha Joga Project na University of London, ktorého cieľom bolo zmapovať históriu praxe fyzickej jogy. V tomto projekte úzko spolupracoval s bádateľmi ako Jimm Mallinson, Mark Singleton, Jason Birch a ďalšími.

Podrobné informácie o Lubomírovi Ondračkovi a jeho publikáciach nájdete na stránkach:

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka | ÚFAR (cuni.cz)

https://cuni.academia.edu/LubomirOndracka