Lektori


Lektori špecializovaných predmetov:

Ing. Adriana Pročková, PhD. – lektor špecializovaných predmetov

Ing. Silvia Bobocká – lektor špecializovaných predmetov

Ing. Ľubica Zubaľová, PhD. – lektor špecializovaných predmetov

Frederick Ayisi

Frederick Ayisi – lektor špecializovaných predmetov

 

Lektori odborných kurzov:

Lenka Oravcová – lektorka intenzívneho kurzu PRINCÍPY ZDRAVÉHO POHYBU V JOGE a semináru JOGA AKO TERAPIA

Lenka Oravcová vyštudovala tanečné konzervatórium v Prahe. Od roku 2004 začala pracovať v najväčších pražských fitness centrách kde precvičovala jogu, pilates, bodyforming, aerobik, spinning. Napriek množstvu školení, ktoré absolvovala, pociťovala bezradnosť v spleti množstva niekedy až protichodných techník a zároveň narastajúci počet klientov, ktorí ku nej prichádzali s problémami pohybového aparátu. V roku 2008 absolvovala učiteľský kurz v Českej akadémii jogy a dvojročné štúdium pre učiteľov jogovej terapie v Českej akadémii jogy na FTVŠ UK. Práve toto štúdium ju podnietilo spojiť vo svojej jogovej praxi princípy jogy, vývojovej kineziológie a tzv. integrálnej anatómie. Do svojej praxe zapojila aj znalosti z rolfingu. Všetky vedomosti do seba zapadli nielen po fyzickej stránke. Po tom ako do svojej praxe zapojila aj meditáciu, pochopila aj filozofický presah jogy. Pohyb a filozofia sa stali jej celoživotnými láskami, ktoré sa postupom času spojili do filozofie pohybu. Inými slovami povedané, múdre zákonitosti pohybu fyzického tela jej vďaka analógii pomáhajú chápať zložitejšie deje v jemnejších úrovniach duše a v okolitom svete. Lenku Oravcovú môžeme považovať za priekopníčku využitia princípov zdravého pohybu v joge a učiteľku jogovej terapie, ktorá vo svojej praxi prepája tradičné princípy ako aj moderné znalosti o pohybu a taktiež fyzické a mentálne účinky jogy.

Lenka Oravcová je autorkou knihy “Princípy zdravého pohybu – jóga a jógová terapie”, ktorá je základnou literatúrou pre všetkých inštruktorov jogovej terapie.

Viac o Lenke: http://www.lenkaoravcovajoga.cz/

 

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka – lektor online kurzov „DEJINY JÓGY“ a „JÓGA A NESMRTELNOST“

Lubomír Ondračka je vyštudovaný indológ so špecializáciou bengalista pôsobiaci v Ústave filozofie a religionistiky  Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Predmetom jeho profesného, ale aj osobného záujmu je už viac ako 30 rokov náboženstvo a kultúra Bengálska a východnej Indie. Špecializuje sa na výskum tantrizmu, hathajogy, šivaizmu a šaktizmu. Medzi jeho koníčky patrí védsky rituál, džinizmus a kašmírsky šivaizmus. Predmetom záujmu je taktiež skúmanie vnímania duše, smrti a umierania v indických náboženstvách. 

Je vyštudovaný chemický inžinier a bengálčinu študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Svoje vzdelanie rozširoval aj v Kalkate na postgraduálnom štúdiu v Jadavpur University. Zúčastnil sa ročného študijného pobytu na Oxfordskej univezrite (Oxford Centre for Hindu Studies) kde bol žiakom svetoznámych indológov Alexisa Sandersona a Gavina Flooda.

V rokoch 2015-2020 sa podieľal na riešení jedinečného výskumného projektu The Hatha Joga Project na University of London, ktorého cieľom bolo zmapovať históriu praxe fyzickej jogy. V tomto projekte úzko spolupracoval s bádateľmi ako Jimm Mallinson, Mark Singleton, Jason Birch a ďalšími.

Podrobné informácie o Lubomírovi Ondračkovi a jeho publikáciach nájdete na stránkach:

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka | ÚFAR (cuni.cz)

https://cuni.academia.edu/LubomirOndracka