Emočná joga, 3.-5.5.2024


Čo sú emócie, ako a kde vznikajú a čo sa pri prežívaní emócií deje v našom tele a mysli? Prichádzajú z nevedomia, my sa však naučíme ako ich spoznať a pracovať s nimi tak, aby nás neovládali. Priblížime si, aké nástroje nám na prácu s emóciami ponúka joga.

Zameriame sa predovšetkým na tzv. negatívne emócie, teda tie, ktoré nám spôsobujú nepríjemné prežitky. Naučíme sa techniky práce s emóciami v podobe emočných krijí, zostáv terapeutickej jin jogy, práce s mysľou a dychom. Priblížime si možnosti na úrovni jogovej filozofie a jej pohľadu na ľudské telo a budhistickej psychológie.

Témy:

  1. Čo sú emócie, kde vznikajú a ako sa delia. Bližší pohľad na evolúciu mozgu, os mozog – črevo, fyziologické prejavy emócií a ich vplyv na postúru.
  2. Pohľad budhizmu na emócie a tri cesty na ich zvládnutie, využiteľné v bežnom živote.
  3. Jogový pohľad na ľudské telo, emočné telo a práca s ním pomocou jogových techník.
  4. Techniky práce s dychom a s pozornosťou, zostava na harmonizáciu emočného tela.
  5. Dynamická práca s emóciami – krije a zostavy ásan.
  6. Element voda spájaný so strachom a obdobím vtiahnutia sa do svojho vnútra. Meridiány:  obličiek, ktoré sú zdrojom prenatálnej energie a močového mechúra – jin jogová zostava.
  7. Element drevo spájaný s emóciou hnevu, našim detstvom, vývojom, rastom v nás a okolo nás. Meridiány: pečeň, ktorá uchováva a vedie naše emócie a žlčník, ktorý ovplyvňuje, ako sa prejavujeme a rozhodujeme  – jin jogová zostava.

Kurz je určený pre inštruktorov jogy ako aj pre verejnosť.

Termín: 3. – 5. mája 2024

Začiatok kurzu v piatok 3. 5. o 13,30

Koniec kurzu: v nedeľu 5.5. o 14,00

Cena: 240 EUR

Prihlásenie: europskajogovaakademia@gmail.com 

 Kurz sa uskutoční v Centre jogy, zdravia a pohybu, Ipeľská 4, Bratislava