Silvia Bobocká


Silvia je certifikovaná inštruktorka jogy I. a II. kvalifikačného stupňa. Joge sa venuje aktívne od r. 2000. Pôsobí ako inštruktorka v jogovom centre Ayisi Yoga Center Bratislava a vedie individuálne hodiny jogovej terapie. Je organizátorkou jogových akcií a pobytov.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania na SPU Nitra a úspešne absolvovala pouniverzitné vzdelanie Ohodnocovanie majetku podnikov na Znaleckom ústave Ekonomickej univerzity v Bratislave. Už 25 rokov pracuje v oblasti ekonomiky, účtovníctva, daní a auditu.

Silvia ukončila štúdium Jogovej filozofie a etiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v súčasnosti ukončuje štúdium Jogovej terapie na FTVŠ v Prahe. Vo svojej jogovej praxi sa zameriava na hatha jogu, jogovú terapiu, gravid jogu a jogovú terapiu pre reumatikov.