Silvia Bobocká


Silvia je certifikovaná inštruktorka jogy I., II. a III. kvalifikačného stupňa. Joge sa venuje aktívne od r. 2000.

Silvia ukončila štúdium Jogovej filozofie a etiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a štúdium Jogovej terapie na FTVŠ Karlovej univerzity a Českej akadémie jógy v Prahe. V oblasti jogy sa neustále vzdeláva. Vo svojej jogovej praxi sa zameriava na jogovú terapiu, jogu pre reumatikov, prácu s emóciami v joge, gravid jogu a tradičnú hatha jogu formou skupinových a individuálnych lekcií.