Intenzívny workshop: Jogová terapia s Lenkou Oravcovou, 8.-10.9.2023


S radosťou Vám oznamujeme termín intenzívneho workshopu „Jogová terapia s Lenkou Oravcovou“, ktorý sa uskutoční počas predĺženého víkendu 8.9. – 10.9. 2023.

Miesto konania: Centrum jogy, zdravia a pohybu v Bratislave, Ipeľská 4

Cena: 240 eur

Časový harmonogram intenzívneho workshopu:

8.9. (piatok) 13.00 – 17.15

9.9. (sobota) 9.00 – 17.30

10.9. (nedeľa) 8.00 – 12.00

Prihlasovanie: info@yogatherapy.sk

„Co je důležité vědět a jak je potřeba upravit jógovou praxi, aby mohla být terapií pro současného „západního člověka“ a převažující životní styl.

Všechny jógové techniky mají základ v přirozených fyziologických a psychologických procesech a bez pochopení a vnímání tohoto základu nepřinese jógová praxe skutečnou vnitřní vyváženost a ani důležité ovlivnění pohybu, dechu a vnímání sebe sama v běžném životě.

Jóga není automaticky terapií a při nedodržení určitých pravidel může být nevhodnou zátěží pro tělo i psychiku!“

-Lenka Oravcová-

Na workshope prepojíme pôvodné jogové koncepty s pohľadom modernej fyzioterapie (vývojovej kineziológie, integrálnej anatómie a biotensegrity). V praxi sa zameriame na:

  • Pravidlá pre rozvíjanie pružnosti pohybového aparátu – na spojenie stability a mobility – na rozdielny prístup k hyper/hypomobilite.
  • Pravidlá pre optimálne nastavenie ásany/postúry a vytváranie „vnútorného priestoru“.
  • Pravidlá pre  prácu s dychom.
  • Pravidlá pre zostavenie „zdravých“ lekcií jogy.
  • Problematiku jednotlivých častí tela a vhodné cvičenia a techniky k ich náprave.

Lenka Oravcová

Vyštudovala tanečné konzervatórium v Prahe. Od roku 2004 začala pracovať v najväčších pražských fitness centrách kde precvičovala jogu, pilates, bodyforming, aerobik, spinning. Napriek množstvu školení, ktoré absolvovala, pociťovala bezradnosť v spleti množstva niekedy až protichodných techník a zároveň narastajúci počet klientov, ktorí ku nej prichádzali s problémami pohybového aparátu. V roku 2008 absolvovala učiteľský kurz v Českej akadémii jogy a dvojročné štúdium pre učiteľov jogovej terapie v Českej akadémii jogy na FTVS UK Praha. Práve toto štúdium ju podnietilo spojiť vo svojej jogovej praxi princípy jogy, vývojovej kineziológie a tzv. integrálnej anatómie. Do svojej praxe zapojila aj znalosti z rolfingu. Všetky vedomosti do seba zapadli nielen po fyzickej stránke. Po tom ako do svojej praxe zapojila aj meditáciu, pochopila aj filozofický presah jogy. Pohyb a filozofia sa stali jej celoživotnými láskami, ktoré sa postupom času spojili do filozofie pohybu. Inými slovami povedané, múdre zákonitosti pohybu fyzického tela jej vďaka analógii pomáhajú chápať zložitejšie deje v jemnejších úrovniach duše a v okolitom svete. Lenku Oravcovú môžeme považovať za priekopníčku využitia princípov zdravého pohybu v joge a učiteľku jogovej terapie, ktorá vo svojej praxi prepája tradičné princípy ako aj moderné znalosti o pohybu a taktiež fyzické a mentálne účinky jogy.