Deň Indie

Yoga pre deti ZŠ Harmónia v Bratislave. Ďakujeme za pozvanie na deň Indie marec 2016.  


Kurz inštruktorov 22. – 27.2.2016 Bratislava

Doplnili sme fotogalériu z tohoto podujatia. Ak máte záujem prehĺbiť si svoje doterajšie poznatky a ponoriť sa hlbšie do otázok yogovej praxe a tradičnej yogovej filozofie, ponúkame Vám základný intenzívny kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. – 27.2.2016 v priestoroch yogového centra Yoga Vidyalaya v Bratislave. Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú vážny […]


Výukový seminár – nielen pre našich absolventov

Milí naši inštruktori 🙂 Srdečne Vás pozývame na špeciálny výukový seminár, ktorý sa bude konať dňa 30.1.2016. Tento deň bude venovaný nielen absolventom kurzu pre inštruktorov, ale aj pre všetkých ostatných záujemcov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje poznatky a základné znalosti o yoge. Budeme sa venovať praktickým cvičeniam  Pranayáma, Bandha, Suryanamaskar, Rishikeshska zostava, základné pozície […]


Kurz inštruktorov 19.-24.10.2015 Halič

Milí yogíni, pripravili sme pre Vás kurz Inštruktor yogy 1. kvalifikačného stupňa, ktorý bude prebiehať v dňoch 19. – 24.10.2015 v obci Halič na juhu stredného Slovenska, v priestoroch penziónu Zbrojnica. Tento intenzívny kurz vo forme pobytového sústredenia je určený nielen pre tých, ktorí sa chcú stať kvalifikovanými inštruktormi yogy, ale aj pre tých, ktorí […]


Kurz inštruktorov v Bratislave

Nový termín kurzu Inštruktor yogy 1. kvalifikačného stupňa: 4. – 9. máj 2015 v Bratislave Výučba (teória a prax) prebieha denne (pondelok – sobota) v čase 9,00 – 16,00 hod., cvičenie yogy vo večerných hodinách – dobrovoľné.  Presný harmonogram vám bude zaslaný po vyplnení a zaslaní prihlášky. Kurz je vhodný pre každého, kto sa chce […]


Kurz inštruktorov v Haliči

Pre tých, ktorí to myslia s yogou skutočne vážne sme pripravili ďalší inštruktorský kurz yogy. Uskutoční sa v príjemnom vidieckom prostredí v Haliči neďaleko Lučenca na juhu stredného Slovenska na začiatku budúceho roka. Program kurzu je akreditovaný MŠVVaŠ SR a po jeho úspešnom absolvovaní získate certifikát, na základe ktorého môžete požiadať živnostenský úrad o vydanie živnosti na […]