Základný intenzívny kurz „Inštruktor jogy“ 11. – 17.3.2022

Milí záujemcovia o akreditovaný kurz inštruktora jogy! Kurz Inštruktor jogy 1.kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Toto vzdelávanie je určené nielen tým, ktorí sa chcú stať inštruktormi jogy a profesionálne sa venovať tejto činnosti, ale všetkým, ktorí majú záujem získať poznatky z oblasti […]


Workshop „Ako pracovať so strachom a úzkosťou v joge“, 27.11.2021.   Práve upravené !

VV termíne 27.11. 2021 sme pre vás pripravili prvý workshop z cyklu „Emócie“, v ktorom sa zameriame na STRACH. Program: 9,00 – 12,00 Vysvetlíme si vzájomné pôsobenie tvaru tela a dychu a funkčnosť systémov ľudského tela a naopak v závislosti od pôsobenia emócie strachu, vplyv strachu na črevný mikróbom a ako fungovanie imunitného systému ovplyvníme stravou. Dopoludnie zavŕšime […]


Znovu otvárame kurz „Inštruktor jogovej terapie 2.kv.st.“ od 12.11.2021

Mílí naši absolventi a záujemci o štúdium jogovej terapie! Ak máte záujem pokračovať v štúdiu jogovej terapie, prípadne ste inštruktorom jogy 1. kv. st. a máte záujem ďalej sa vzdelávať, tento kurz je určený práve Vám. V akreditovanom kurze Inštruktor jogovej terapie 2. kv. st. si môžete prehĺbiť svoje teoretické poznatky a praktické zručnosti z […]


Základný kurz „Inštruktor jogovej terapie“ začína už 9.9.2021

Milí jogíni a záujemci o ďalšie vzdelávanie v joge! S radosťou dávame do pozornosti nový septembrový termín základného kurzu inštruktorov jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa 🙂 Tento kurz je určený tým, ktorí sa o jogu zaujímajú, praktizujú ju a radi by sa posunuli ďalej vo svojej praxi, ale aj v hlbšom poznaní rôznych oblastí jogy. […]


Základný intenzívny kurz „Inštruktor jogy“ 20.-26.9.2021

Milí záujemcovia o akreditovaný kurz inštruktora jogy! S radosťou Vám ponúkame nový termín intenzívneho kurzu inštruktorov jogy 1.kvalifikačného stupňa 🙂 Kurz organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Kurz je určený nielen tým, ktorí sa chcú stať inštruktormi jogy a profesionálne sa venovať tejto činnosti, ale […]


Základné kurzy inštruktorov 1.kv.stupňa už v septembri

V septembri otvárame nové základné intenzívne kurzy inštruktorov jogy aj jogovej terapie. Už teraz sa môžete predbežne prihlásiť na akademia@fsport.uniba.sk Všeobecná časť pre obidva kurzy sa uskutoční na FTVŠ 24. – 26.9.2021. Termíny špecializácií: Inštruktor jogy 1.kv.st.: 20. – 23.9.2021 Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st.: 9. – 12.9.2021 Predpokladaný termín skúšok: koniec októbra 2021 Cena kurzu: […]


DEJINY JÓGY online kurz s Ing. Mgr. Lubomírom Ondračkom 4.3. – 27.5.2021

Milí priaznivci jógy, s radosťou Vám dávame do pozornosti úplne nový a jedinečný semestrálny online kurz „Dejiny jógy“. Konečne môžeme tento dlho očakávaný kurz zrealizovať, a to aj „vďaka“ tomu, že súčasná situácia nám ponúka možnosti dištančného vzdelávania 😊 Kurz povedie vo vedeckých kruhoch známy významný indológ, pedagóg Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a popredný odborník v oblasti tantrizmu, hathajógy, […]


Aktuálna informácia k marcovým kurzom 1.kv.st.

Milí záujemcovia o marcové kurzy Inštruktorov JOGY a JOGOVEJ TERAPIE 1.kv.st.! Kurzy otvárame v riadnom termíne. Všeobecná časť pod vedením FTVŠ bude prebiehať dištančne (ako bolo naplánované) 12.3. – 14.3.2021. V súvislosti s aktuálnou situáciou čiastočne upravujeme výuku špecializácií, ktorá sa uskutoční kombinovanou formou. V riadnom termíne začneme online výukou (dištančne) poobedňajšími blokmi. Po uvoľnení […]


Inštruktor JOGOVEJ TERAPIE 2.kv.st. už od februára 2021

Mílí naši absolventi a záujemci o štúdium jogovej terapie! Pripravili sme pre Vás pokračovanie v štúdiu jogovej terapie, ktoré je určené všetkým inštruktorom, ktorí si chcú prehĺbiť svoje teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti jogovej terapie a chcú svoje poznatky odovzdávať vo svojej inštruktorskej praxi ďalej. Kurz Inštruktor jogovej terapie 2. kvalifikačného stupňa organizujeme […]


Inštruktor JOGY 2.kv.st. už od februára 2021

Milí naši absolventi, inštruktori, jogíni! Opäť otvárame pokračovanie základného intenzívneho kurzu inštruktorov jogy 🙂 Kurz inštruktor jogy 2. kvalifikačného stupňa je určený pre tých, ktorí už absolvovali kurz inštruktorov 1. kvalifikačného stupňa (nie je podmienkou v našom vzdelávacom zariadení). Ak máte záujem vzdelávať sa v oblasti jogy a radi by ste sa posunuli zase o […]