Princípy zdravého pohybu s Lenkou Oravcovou 30.4.-1.5.2022


Milí priatelia jogy a zdravého pohybu!

Srdečne Vás pozývame na intenzívny dvojdňový kurz „Princípy zdravého pohybu v joge“ s Lenkou Oravcovou z ČR. Kurz sa uskutoční v Bratislave počas víkendu 30.4. – 1.5.2022.

Obsahom dvojdňového intenzívneho kurzu sú tieto témy:

  • Význam dychu – diagnostická a terapeutická funkcia, súvislosti s držaním tela a funkciou vnútorných orgánov, pravidlá pre spojenie dychu a pohybu v joge.
  • Základná diagnostika držania tela, dychu a pohybu, fascie.
  • Dôležitosť prípravných cvičení.
  • Využitie princípov zdravého pohybu k optimálnemu nastaveniu jogových pozícií a zdravému prevedeniu jogových pozícií.
  • Pohybová sústava ako tensegrity systém, svalové reťazce, úrovne riadenia pohybu a ich súvislosti s jogovou paňčakóšou, základné pohybové vzorce, význam propriocepcie a vedomého pohybu – to všetko zrozumiteľne a v súvislostiach s bežným a jogovým pohybom, držaním tela a jogovými pozíciami.

Lektorka: Lenka Oravcová

Vyštudovala tanečné konzervatórium v Prahe. Od roku 2004 začala pracovať v najväčších pražských fitness centrách kde precvičovala jogu, pilates, bodyforming, aerobik, spinning. Napriek množstvu školení, ktoré absolvovala, pociťovala bezradnosť v spleti množstva niekedy až protichodných techník a zároveň narastajúci počet klientov, ktorí ku nej prichádzali s problémami pohybového aparátu. V roku 2008 absolvovala učiteľský kurz v Českej akadémii jogy a dvojročné štúdium pre učiteľov jogovej terapie v Českej akadémii jogy na FTVŠ UK. Práve toto štúdium ju podnietilo spojiť vo svojej jogovej praxi princípy jogy, vývojovej kineziológie a tzv. integrálnej anatómie. Do svojej praxe zapojila aj znalosti z rolfingu. Všetky vedomosti do seba zapadli nielen po fyzickej stránke. Po tom ako do svojej praxe zapojila aj meditáciu, pochopila aj filozofický presah jogy. Pohyb a filozofia sa stali jej celoživotnými láskami, ktoré sa postupom času spojili do filozofie pohybu. Inými slovami povedané, múdre zákonitosti pohybu fyzického tela jej vďaka analógii pomáhajú chápať zložitejšie deje v jemnejších úrovniach duše a v okolitom svete. Lenku Oravcovú môžeme považovať za priekopníčku využitia princípov zdravého pohybu v joge a učiteľku jogovej terapie, ktorá vo svojej praxi prepája tradičné princípy ako aj moderné znalosti o pohybe a taktiež fyzické a mentálne účinky jogy.

Viac o Lenke: http://www.lenkaoravcovajoga.cz/

Lenka Oravcová je autorkou knihy “Princípy zdravého pohybu – jóga a jógová terapie”, ktorá je základnou literatúrou pre všetkých inštruktorov jogovej terapie.

Cena kurzu: 210 eur (po ukončení kurzu dostane každý účastník Osvedčenie o absolvovaní kurzu “Princípy zdravého pohybu” v rozsahu 15 hodín)

Prihlášky a info o kurze: info@yogatherapy.sk

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *