Akreditované vzdelávanie pre inštruktorov s Osvedčením po uplynutí doby platnosti, 5.-6.3.2022


Milí inštruktori jogy, powerjogy, hathajogy!

V dňoch 5.3. – 6.3.2022 sa uskutoční vzdelávací kurz Inštruktor jogy 1 určený pre inštruktorov rôznych špecializácií jogy, ktorým uplynula doba platnosti Osvedčenia (v minulosti vzdelávacie zariadenia akreditované MŠVVaŠ SR vydávali Osvedčenia v zmysle vtedy platnej legislatívy s platnosťou na 5 rokov). Kurz uskutočňujeme v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava.

Ak chcete získať Osvedčenie s časovo neobmedzenou platnosťou, vydané FTVŠ UK v Bratislave, môžete sa prihlásiť na tento kurz, musíte však spĺňať podmienku, že ste inštruktorom jogy, powerjogy alebo hathajogy s Osvedčením, ktoré bolo vydané vzdelávacím zariadením s akreditáciou MŠVVaŠ SR.

V rámci kurzu, ktorý bude prebiehať počas víkendu v čase 9,30 – 16,30hod. sa budeme venovať hlavne najnovším poznatkom v oblasti jogy, jogovej filozofie, jogovému pohybu z pohľadu jeho zásad, princípov, ale doplníme si poznatky aj z oblasti tradičnej jogy a jogovej praxe (ásany, pránájáma, práca s mysľou). Lektormi špecializácie sú Adriana Pročková a Frederick Ayisi.

Podmienky úspečného absolvovania kurzu:

  • 100 percentná účasť na výučbe špecializácie
  • odovzdanie záverečnej práce v rozsahu 5-8 strán (metodika vybranej lekcie jogy)
  • úspešné absolvovanie testu z predmetov všeobecnej časti

Nepovinnou súčasťou kurzu je výuka predmetov všeobecnej časti, pod vedením pedagógov FTVŠ UK Bratislava, ktorá sa uskutoční dištančne online v termíne 11.3. – 13.3.2022 (piatok poobede, sobota a nedeľa doobeda). Upozorňujeme, že aj keď je výuka všeobecnej časti nepovinnou súčasťou kurzu, skúška zo všeobecnej časti je POVINNÁ.

V cene kurzu 200€ je zahrnutá prezenčná výuka špecializácie, skúška zo všeobecnej časti a vydanie Osvedčenia.

V cene kurzu 290€ je zahrnutá prezenčná výuka špecializácie, dištančná výuka všeobecnej časti, skúška zo všeobecnej časti a vydanie Osvedčenia.

Prihlásiť na kurz sa môžete mailom na: akademia@fsport.uniba.sk

Prípadné otázky na: ada.prockova@gmail.com

Tešíme sa na Vás 🙂 Namasté

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *