Denný archív: 6. decembra 2023


Akreditovaný kurz „Inštruktor jogy“ 15.-17.3., 21.-24.3.2024

Milí záujemcovia o akreditovaný kurz inštruktora jogy! Základný kurz Inštruktor jogy 1.kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Toto vzdelávanie je určené nielen tým, ktorí sa chcú stať inštruktormi jogy a profesionálne sa venovať tejto činnosti, ale všetkým, ktorí majú záujem získať poznatky z […]


Akreditovaný kurz „Inštruktor jin jogy“ 15.-17.3., 25.-28.4.2024

Milí jogíni, dávame Vám do pozornosti nový akreditovaný kurz inštruktora jin jogy! Kurz inštruktor jin jogy 1. kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Je určený záujemcom o  jin jogu, jej princípy a využitie v jogovej praxi. Kurz je vhodný aj pre inštruktorov, ktorí si chcú rozšíriť svoje inštruktorské vzdelanie o […]


Akreditovaný kurz „Inštruktor jogovej terapie“ 15.-17.3., 11.-14.4.2024

Všetkým záujemcom o vzdelávanie dávame do pozornosti nový termín kurzu inštruktorov jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa 🙂 Tento kurz je určený tým, ktorí sa o jogu zaujímajú, praktizujú ju a radi by sa posunuli ďalej vo svojej praxi, ale aj v hlbšom poznaní rôznych oblastí jogy. Kurz je určený tým, ktorí sa zaujímajú hlavne o zdravotné […]