Kurz inštruktorov 19. – 24.6.2017 v Bratislave


Ak máte záujem prehĺbiť si svoje poznatky a ponoriť sa hlbšie do otázok yogovej praxe a tradičnej yogovej filozofie, ponúkame Vám základný intenzívny kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 24.6.2017 v priestoroch yogového centra Yoga Vidyalaya v Bratislave. Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú vážny záujem o poznanie yogy, nemusia mať zatiaľ ambície stať sa inštruktormi. Možno práve tento kurz Vás nasmeruje na túto cestu 🙂

Výučba všeobecných predmetov a tém z oblasti yogy prebieha denne od 9,00 do 16,00 hod. podľa vopred pripraveného rozvrhu. Súčasťou kurzu sú večerné lekcie yogy v čase od 16,30 – 18,00 alebo 18,00 – 20,00 hod.

V rámci špecializovanej časti – teória a prax yogy sa budeme venovať týmto témam:

– história a filozofia yogy

– súčasné moderné štýly yogy

– Pataňdžaliho osem stupňov yogy

– šat karmy

– pránájáma – otázka prány v ľudskom tele, význam pri praktizovaní yogy, základné techniky dýchania

– bandhy

– mantry

– mudry

– ásany – základné pozície v sede a ľahu, základné pozície v stoji, rovnovážne pozície, inverzné pozície (správne prevedenie pozícií a prechodov medzi nimi)

– cvičebná zostava Súrjanamaskár

– Rišikéšska zostava

– relaxácia – jej princípy a metódy

– tvorba lekcie yogy, základné princípy vyučovania yogy.

Súčasťou kurzu sú prednášky z predmetov anatómia človeka, fyziológia telesných cvičení, biomechanika, pedagogika a psychológia športu, diagnostika trénovanosti, výživa a formy regenerácie pod vedením kvalifikovaných odborníkov.

Po absolvovaní kurzu nasleduje samovzdelávanie a záverečná skúška (termín skúšky bude dohodnutý priamo na kurze). Skúška pozostáva z písomnej časti formou testu (všeobecné predmety), ústnej skúšky z yogy a praktickej časti (schopnosť zostaviť a viesť lekciu yogy).

Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu a záverečnej skúšky obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii Inštruktor yogy 1. kvalifikačného stupňa.

Kurz je akreditovaný MŠVV a Š SR, číslo akreditácie: 2014-2815/12682:3-30AA

V cene kurzu 520 € je zahrnutá výučba, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie certifikátu, občerstvenie a pitný režim počas kurzu.

Záväznú prihlášku do kurzu si stiahnete tu: prihlaska-kurz-1

Po vyplnení a podpísaní prosíme poslať prihlášku mailom na ada.prockova@gmail.com . Na základe údajov v prihláške Vám bude vystavená faktúra na úhradu kurzu so splatnosťou do prvého dňa kurzu.

Tešíme sa na Vás :-) Namasté :-)

 

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *