Kurz Inštruktor yogy 2 v Bratislave


 

plagat-instruktor-2-2017

Kurz inštruktorov 2. kvalifikačného stupňa je určený pre všetkých inštruktorov 1. kvalifikačného stupňa, ktorí absolvovali základný kurz inštruktorov, prípadne majú adekvátnu kvalifikáciu v oblasti yogy. Ak máte záujem o ďalšie vzdelávanie a prácu na sebe, kurz je určený práve Vám 🙂

Kurz bude prebiehať v priestoroch yogového centra Yoga Vidyalaya v Bratislave intenzívnou formou počas dvoch predĺžených víkendov 27. – 29.1.2017 a 10. – 12.3.2017, medzi ktorými bude dostatok času na samovzdelávanie a spracovanie zadaní k záverečnej skúške. Termín posledného stretnutia určíme po vzájomnej dohode priamo na kurze (koniec marca). Výučba bude prebiehať denne od 9,00 do 16,00 – 20,00 hod. podľa vopred pripraveného rozvrhu. 

Obsah programu zahŕňa okrem prehĺbenia poznatkov z oblastí, ktoré boli predmetom základného kurzu aj tieto témy:

– filozofia tradičnej yogy a jej východiská

– jemnohmotná anatómia z pohľadu yogy a védskeho poznania

– princípy zdravého pohybu, vývojová kineziológia a yoga

– základy yogovej terapie

– šukšmavjajám – prípravné cvičenia k cvičeniu ásan

– prehĺbenie vlastnej yogovej praxe inštruktora

– náročnejšie verzie vybraných ásan a techniky pránájámy

– techniky vyučovania yogy a základné princípy poskytovania dopomoci

– tvorba vinyasy, creative yoga a ďalšie.

Záverečná skúška pozostáva z ústnej a praktickej časti vrátane obhajoby záverečnej práce.

Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu, záverečnej skúšky a splnení podmienok obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii Inštruktor yogy 2. kvalifikačného stupňa. Výukovú časť kurzu je možné absolvovať aj bez nároku na získanie osvedčenia o kvalifikácii. Bližšie info na: ada.prockova@gmail.com

Kurz je akreditovaný MŠVV a Š SR, číslo akreditácie: 2014-2815/12682:3-30AA

V cene kurzu 590 € je zahrnutá výučba, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie certifikátu, občerstvenie a pitný režim počas kurzu.

Záväznú prihlášku do kurzu si stiahnete tu: prihlaska-kurz-2

Po vyplnení a podpísaní prosíme poslať prihlášku mailom na ada.prockova@gmail.com . Na základe údajov v prihláške Vám bude vystavená faktúra na úhradu kurzu so splatnosťou do začatia kurzu.

Tešíme sa na Vás :-) Namasté :-)

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *