Inštruktor jogovej terapie 2. kvalifikačného stupňa 2020


Mílí naši absolventi a záujemci o štúdium jogovej terapie!

Pripravili sme pre Vás pokračovanie v štúdiu jogovej terapie, ktoré je určené všetkým inštruktorom, ktorí si chcú prehĺbiť svoje teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti jogovej terapie a chcú svoje poznatky odovzdávať vo svojej inštruktorskej praxi ďalej.

Kurz Inštruktor jogovej terapie 2. kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Kurz sa uskutoční v Bratislave, bude prebiehať formou štyroch predĺžených víkendov od februára do apríla 2020, s termínom skúšky v máji 2020.

Termíny výučby:

7. – 9.2.2020 všeobecná časť

7. – 8.3.2020 všeobecná časť

27. – 29.3.2020 jogová terapia

24. – 26.4.2020 jogová terapia

Výučba všeobecných predmetov bude prebiehať na FTVŠ UK v Bratislave počas dvoch predĺžených víkendov (február, marec). Prednášky vo februári začínajú v piatok o 14,00 a končia v nedeľu o 12,30 hod. V marci je výučba na FTVŠ v sobotu od 9,00, končí sa v nedeľu o 13,15 hod. Výučba tém z oblasti jogovej terapie prebieha počas dvoch predĺžených víkendov (marec, apríl), začíname v piatok o 9,00 a končíme v nedeľu o 17,00 hod. Výučba jogovej terapie prebieha v centre Starclub – štúdio pri mýte, Račianska 24/E, Bratislava. Aktuálny rozvrh výučby dostanú účastníci kurzu mailom tesne pred jeho začiatkom.

Lektori kurzu:

  • výučbu všeobecnej časti zabezpečujú pedagógovia FTVŠ UK v Bratislave
  • lektori špeciálnej časti – jogová terapia: Adriana Pročková, Ľubica Zubaľová, Silvia Bobocká

Podmienkou účasti na kurze je absolvovanie kurzu inštruktor jogovej terapie 1.kv.stupňa, prípadne iné jogové inštruktorské vzdelanie 1.kv.stupňa, ktoré je potrebné doložiť Osvedčením vydaným vzdelávacím zariadením akreditovaným MŠVVaŠ SR. Absolventi iných jogových špecializácií sa môžu do kurzu zapojiť po absolvovaní rozdielovej skúšky, bližšie informácie poskytneme mailom. Druhou podmienkou je minimálne rok praxe inštruktora jogy, alebo minimálne 3 roky aktívnej vlastnej jogovej praxe.

Obsah kurzu zahŕňa okrem prehĺbenia poznatkov z oblastí, ktoré boli predmetom základného kurzu 1.kv.stupňa aj tieto témy:

– karma joga, bhakti joga, džňána joga

– rádža joga a jej vyššie stupne (pratjáhára, dhárana, dhjána), vybrané techniky a ich začlenenie do lekcie JT

– pančakóša z pohľadu jogovej terapie a jej nástrojov 

– guny a ich využitie v procese sebaspoznávania

– čakrový systém

– cvičebná zostava Súrjanamaskár s využitím princípov zdravého pohybu, pozície a prechody medzi nimi, ich varianty pre cvičencov s obmedzením

– vedomý dych, práca s pozornosťou, vybrané dýchacie techniky a ich zaradenie do lekcie JT, prána mudry

– psychofyziologický mechanizmus ako základ rovnováhy človeka, možnosti využitia techník JT na jeho úpravu

– jin joga a jej využitie v jogovej terapii

– integrácia klientov s pohybovými obmedzeniami v rámci lekcie JT (dostupná joga)

– dopomoc inštruktora v jendotlivých ásanách 

– základná jogová terminológia a ďalšie.

Súčasťou kurzu je samovzdelávanie, povinná literatúra (Bhagavad-Gítá) a seminárna práca z vybraných kapitol, vlastná jogová prax a záverečná práca, ktorej prezentácia je súčasťou záverečnej skúšky. Presný termín skúšky bude dohodnutý priamo na kurze.

Záverečná skúška pozostáva z písomnej časti formou testu (všeobecné predmety), ústnej skúšky z jogy a praktickej časti. Podmienkou úspešného absolvovania kurzu je odovzdanie písomnej záverečnej práce (bude upresnené na kurze).

Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu a záverečnej skúšky obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii Inštruktor jogovej terapie 2. kvalifikačného stupňa v zmysle nového zákona o športe vydané FTVŠ UK v Bratislave s časovo neobmedzenou platnosťou. Toto osvedčenie Vám umožňuje pokračovať v ďalšom štúdiu jogovej terapie u nás, ale i v zahraničí.

V cene kurzu 890 € je zahrnutá výučba, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia a občerstvenie počas špeciálnej časti kurzu. Ubytovanie si účastníci kurzu zabezpečujú sami.

Na kurz sa môžete prihlásiť tu: akademia@fsport.uniba.sk, spätne Vás budú kontaktovať na vyplnenie prihlášky a doloženie potrebných dokladov.

V prípade, že máte športové vzdelanie (ste absolventom FTVŠ), alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov 2.kv.st. vydané vzdelávacím zariadením akreditovaným MŠVVaŠ SR, môžete požiadať o uznanie skúšky zo všeobecných predmetov – treba riešiť vopred písomnou žiadosťou na vyššie uvedenej mailovej adrese!!!

V prípade otázok nás kontaktujte mailom: ada.prockova@gmail.com alebo europskajogovaakademia@gmail.com

Tešíme sa na Vás!  Namasté

POZOR!!!

Špecializáciu je možné absolvovať aj bez nároku na získanie osvedčenia o kvalifikácii v rámci sebavzdelávania a zlepšovania vlastnej jogovej praxe. Bližšie info na: ada.prockova@gmail.com

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *