Intenzívny kurz Inštruktor jogy 27.3.-2.4.2020 v Bratislave


Milí záujemcovia o akreditovaný kurz inštruktora jogy!

Pripravili sme pre Vás ďalší základný intenzívny kurz inštruktorov 1. kvalifikačného stupňa, ktorý sa uskutoční v dňoch 27.3. – 2.4.2020 v Bratislave. Kurz organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Kurz je určený pre tých, ktorí sa chcú stať inštruktormi jogy, majú záujem získať poznatky z oblasti tradičnej jogy a chcú sa posunúť ďalej vo svojej jogovej praxi.

Kurz pozostáva z dvoch častí. Výučba všeobecných predmetov (anatómia človeka, fyziológia telesných cvičení, biomechanika, pedagogika a psychológia športu, diagnostika trénovanosti, výživa a formy regenerácie) bude prebiehať na FTVŠ UK v Bratislave. Prednášky začínajú v piatok 27.3. v poobedňajších hodinách a končia v nedeľu 29.3. na obed. Poobede bude kurz pokračovať výučbou jogových predmetov v Ayisi yoga centre na Mliekarenskej ul. č.10 v Bratislave. Výučba tém z oblasti jogy prebieha následne denne od 9,00 do 16,00 hod. Súčasťou kurzu sú večerné lekcie jogy v čase: nedeľa 17,00 – 19,00, pondelok a streda 18,30 – 20,00 hod. a utorok 17,30 – 19,00. Presný rozvrh výučby dostanete mailom pred začiatkom kurzu.

Lektori kurzu:

  • výučbu všeobecnej časti zabezpečujú pedagógovia FTVŠ UK v Bratislave
  • lektori špeciálnej časti – tradičná joga: Adriana Pročková a Frederick Ayisi

V rámci špecializovanej časti – teória a prax jogy sa budeme venovať týmto témam:

– história a filozofia jogy

– súčasné moderné štýly jogy

– Pataňdžaliho osem stupňov jogy

–  jemnohmotná anatómia

– šat karmy

– pránájáma – otázka prány v ľudskom tele, význam pri praktizovaní jogy, základné techniky dýchania

– bandhy

– mantry

– mudry

– ásany – základné pozície v sede a ľahu, základné pozície v stoji, rovnovážne pozície, inverzné pozície (správne prevedenie pozícií a prechodov medzi nimi)

– cvičebná zostava Súrjanamaskár

– Rišikéšska zostava

– relaxácia – jej princípy a metódy

– tvorba lekcie jogy, základné princípy vyučovania jogy.

Po absolvovaní kurzu nasleduje samovzdelávanie a záverečná skúška, približne mesiac po ukončení výučby (presný termín skúšky bude dohodnutý priamo na kurze). Skúška pozostáva z písomnej časti formou testu (všeobecné predmety), ústnej skúšky z jogy a praktickej časti (schopnosť zostaviť a viesť lekciu jogy). Podmienkou úspešného absolvovania kurzu je odovzdanie písomnej záverečnej práce v rozsahu 5-8 strán textu (bude upresnené na kurze).

Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu a záverečnej skúšky obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii Inštruktor jogy 1. kvalifikačného stupňa v zmysle nového zákona o športe vydané FTVŠ UK v Bratislave s časovo neobmedzenou platnosťou. Toto Osvedčenie Vás oprávňuje k vykonávaniu činnosti Inštruktora jogy, k registrácii na živnostenskom úrade aj v registri osôb pracujúcich v športe.

V cene kurzu 550 € je zahrnutá výučba, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia a občerstvenie počas špeciálnej časti kurzu. Ubytovanie si účastníci zabezpečujú sami.

Na kurz sa môžete prihlásiť tu: akademia@fsport.uniba.sk

V prípade, že máte športové vzdelanie (absolvent FTVŠ), alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba riešiť vopred na vyššie uvedenej adrese!!!

V prípade otázok ma kontaktujte mailom: ada.prockova@gmail.com

Tešíme sa na Vás!  Namasté 🕉Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *