Inštruktor JOGY 2.kv.st. už od februára 2021


Milí naši absolventi, inštruktori, jogíni!

Opäť otvárame pokračovanie základného intenzívneho kurzu inštruktorov jogy 🙂 Kurz inštruktor jogy 2. kvalifikačného stupňa je určený pre tých, ktorí už absolvovali kurz inštruktorov 1. kvalifikačného stupňa (nie je podmienkou v našom vzdelávacom zariadení). Ak máte záujem vzdelávať sa v oblasti jogy a radi by ste sa posunuli zase o kúsok ďalej nielen v praxi, ale aj v poznaní, kurz je určený práve Vám.

Kurz Inštruktor jogy 2. kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Kurz sa uskutoční v Bratislave, bude prebiehať v mesiacoch február – máj 2020, s termínom skúšky v júni 2020.

Termíny výučby:

26.2. – 28.2.2021 všeobecná časť

19.3. – 21.3. 2021 – špecializácia joga

apríl 2021 – všeobecná časť

apríl/máj 2021 – špecializácia joga

Výučba všeobecných predmetov bude prebiehať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie prezenčne na FTVŠ UK v Bratislave, alebo online, jeden februárový a jeden aprílový víkend. Špecializácia sa uskutoční v Ayisi yoga centre na Mliekarenskej ul. 10 v Bratislave, podľa možností – uprednostňujeme plne prezenčnú formu výuky, ale v prípade potreby bude časť dištančne.

Lektori kurzu:

 • výučbu všeobecnej časti zabezpečujú pedagógovia FTVŠ UK v Bratislave
 • lektori špeciálnej časti – tradičná joga: Adriana Pročková a Frederick Ayisi

Podmienky účasti:

 • absolvovanie kurzu inštruktor jogy 1.kv.stupňa, prípadne iné jogové inštruktorské vzdelanie 1.kv.stupňa, ktoré je potrebné doložiť Osvedčením vydaným vzdelávacím zariadením akreditovaným MŠVVaŠ SR. Absolventi iných jogových špecializácií sa môžu do kurzu zapojiť po absolvovaní rozdielovej skúšky, bližšie informácie poskytneme mailom.
 • minimálne rok praxe inštruktora jogy, alebo minimálne 3 roky aktívnej vlastnej jogovej praxe.

Obsah kurzu zahŕňa okrem prehĺbenia poznatkov z oblastí, ktoré boli predmetom základného kurzu 1.kv.stupňa aj tieto témy:

 • karma joga, bhakti joga, džňána joga – ich zameranie a praktická aplikácia v súčasnom živote
 • rádža yoga a jej vyššie stupne (pratjáhára, dhárana, dhjána), ako ich praktizovať a začleniť do skupinovej lekcie jogy
 • pančakóša, vplyv jogových techník na jednotlivých úrovniach 
 • čakrový systém
 • princípy zdravého pohybu v joge, fyziológia vedomého pohybu a vedomého dychu
 • šukšmavjajám – prípravné cvičenia k cvičeniu ásan
 • práca s dychom, prípravné dýchacie techniky vhodné pre skupinové cvičenie, pránamudry
 • prehĺbenie vlastnej jogovej praxe inštruktora, náročnejšie verzie vybraných ásan
 • prípravné pozície  k jednotlivým ásanam, technika samotnej pozície, variácie pozícií podľa stupňa náročnosti, protipozície
 • princípy tvorby vinjasy, nadväznosť pozícií a prechody medzi nimi, creative joga
 • cvičebná zostava pre pokročilých cvičencov
 • zostavy pozícií so špeciálnym zameraním na silu, kondíciu, rovnováhu, flexibilitu a pod.
 • základné princípy poskytovania dopomoci cvičencom
 • joga nidra
 • jogová terminológia (sanskrt) a ďalšie.

Súčasťou kurzu je samovzdelávanie, povinná literatúra (Bhagavad-Gítá) a seminárna práca z vybraných kapitol, vlastná jogová prax a záverečná práca, ktorej prezentácia je súčasťou záverečnej skúšky. Presný termín skúšky bude dohodnutý po dohode s účastníkmi kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z písomnej časti formou testu (všeobecné predmety), ústnej skúšky z jogy a praktickej časti (tvorba vlastnej vinjasy). Podmienkou úspešného absolvovania kurzu je odovzdanie písomnej záverečnej práce (bude upresnené na kurze).

Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu a záverečnej skúšky obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii Inštruktor jogy 2. kvalifikačného stupňa v zmysle platného zákona o športe vydané FTVŠ UK v Bratislave s časovo neobmedzenou platnosťou. Toto osvedčenie Vám umožňuje pokračovať v ďalšom štúdiu jogy u nás, ale i v zahraničí.

V cene kurzu 890 € je zahrnutá výučba, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia a občerstvenie počas špeciálnej časti kurzu. Ubytovanie si účastníci kurzu zabezpečujú sami.

Na kurz sa môžete prihlásiť tu: akademia@fsport.uniba.sk, spätne Vás budú kontaktovať na vyplnenie prihlášky a doloženie potrebných dokladov.

V prípade, že máte športové vzdelanie (ste absolventom FTVŠ), alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov 2.kv.st. vydané vzdelávacím zariadením v minulosti akreditovaným MŠVVaŠ SR, môžete požiadať o uznanie skúšky zo všeobecných predmetov – treba riešiť vopred písomnou žiadosťou na vyššie uvedenej mailovej adrese!!!

V prípade otázok nás kontaktujte mailom: ada.prockova@gmail.com alebo europskajogovaakademia@gmail.com

Tešíme sa na Vás!  Namasté

POZOR !!!

Špecializáciu je možné absolvovať aj bez nároku na získanie osvedčenia o kvalifikácii v rámci sebavzdelávania a zlepšovania vlastnej jogovej praxe. Bližšie info na: ada.prockova@gmail.com

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *