Denný archív: 11. júna 2024


Akreditovaný kurz „Inštruktor jogy 1.kv.st.“ 20.9.-27.10.2024

Milí záujemcovia o akreditovaný kurz inštruktora jogy! Základný kurz Inštruktor jogy organizujeme už 10 rokov a veľmi nás teší, že mnohí naši úspešní absolventi dnes už prevádzkujú vlastné jogové štúdiá, sú to známi jogoví inštruktori u nás, ale aj v zahraničí a svoje skúsenosti odovzdávajú ďalej svojim cvičencom. Toto vzdelávanie je určené nielen tým, ktorí […]


Akreditovaný kurz „Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st.“ 20.9.-6.10.2024

Kurz inštruktorov jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa je určený praktizujúcim jogínom, ktorí sa zaujímajú hlavne o zdravotné aspekty cvičenia a praktizovania rôznych jogových techník s cieľom podpory a zachovania nielen fyzickej kondície, ale aj psychickej a mentálnej rovnováhy. V kurze sa budeme zaoberať predovšetkým praktizovaním ásan vychádzajúc z princípov zdravého vedomého pohybu, praktizovaním dýchacích techník […]


Akreditovaný kurz „Inštruktor jin jogy 1.kv.st.“, 20.9.-27.10.2024

Kurz inštruktor jin jogy 1. kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Je určený záujemcom o  jin jogu, jej princípy a využitie v jogovej praxi. Kurz je vhodný aj pre inštruktorov, ktorí si chcú rozšíriť svoje inštruktorské vzdelanie o túto oblasť. Ponúkame vám kurz, ktorý vás naučí využívať terapeutickú jin […]