Denný archív: 11. mája 2020


Posunutie termínov kurzov Jogy a Jogovej terapie 1.kv.st. na jún 2020!!!

Milí záujemcovia o naše kurzy inštruktorov! Vzhľadom na to, že plánované kurzy Inštruktor jogy 1 kv.st. a Inštruktor jogovej terapie 1.kv.st. s termínom začiatku 27.3.2020 sa zo známych dôvodov nezačali a plánujeme ich uskutočniť v júni, je možné sa na tieto kurzy ešte stále prihlásiť!!! Čakáme na uvoľnenie podmienok RÚVZ, ktoré sa týkajú škôl, športových […]