Mesačný archív: október 2021


Akreditované vzdelávanie pre inštruktorov s Osvedčením po uplynutí doby platnosti, 5.-6.3.2022

Milí inštruktori jogy, powerjogy, hathajogy! V dňoch 5.3. – 6.3.2022 sa uskutoční vzdelávací kurz Inštruktor jogy 1 určený pre inštruktorov rôznych špecializácií jogy, ktorým uplynula doba platnosti Osvedčenia (v minulosti vzdelávacie zariadenia akreditované MŠVVaŠ SR vydávali Osvedčenia v zmysle vtedy platnej legislatívy s platnosťou na 5 rokov). Kurz uskutočňujeme v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou […]


Nový termín základného kurzu „Inštruktor jogovej terapie“od 11.3.2022

Všetkým záujemcom o ďalšie vzdelávanie v oblasti jogy, a predovšetkým jej zdravotných aspektov, dávame do pozornosti nový termín základného kurzu inštruktorov jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa 🙂 Tento kurz je určený tým, ktorí sa o jogu zaujímajú, praktizujú ju a radi by sa posunuli ďalej vo svojej praxi, ale aj v hlbšom poznaní rôznych oblastí […]


Základný intenzívny kurz „Inštruktor jogy“ 11. – 17.3.2022

Milí záujemcovia o akreditovaný kurz inštruktora jogy! Kurz Inštruktor jogy 1.kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Toto vzdelávanie je určené nielen tým, ktorí sa chcú stať inštruktormi jogy a profesionálne sa venovať tejto činnosti, ale všetkým, ktorí majú záujem získať poznatky z oblasti […]


Workshop „Ako pracovať so strachom a úzkosťou v joge“, 27.11.2021

V termíne 27.11. 2021 sme pre vás pripravili prvý workshop z cyklu „Emócie“, v ktorom sa zameriame na STRACH. Program: 9,00 – 12,00 Vysvetlíme si vzájomné pôsobenie tvaru tela a dychu a funkčnosť systémov ľudského tela a naopak v závislosti od pôsobenia emócie strachu, vplyv strachu na črevný mikróbom a ako fungovanie imunitného systému ovplyvníme stravou. Dopoludnie zavŕšime […]


Znovu otvárame kurz „Inštruktor jogovej terapie 2.kv.st.“ od 12.11.2021

Mílí naši absolventi a záujemci o štúdium jogovej terapie! Ak máte záujem pokračovať v štúdiu jogovej terapie, prípadne ste inštruktorom jogy 1. kv. st. a máte záujem ďalej sa vzdelávať, tento kurz je určený práve Vám. V akreditovanom kurze Inštruktor jogovej terapie 2. kv. st. si môžete prehĺbiť svoje teoretické poznatky a praktické zručnosti z […]