Znovu otvárame kurz „Inštruktor jogovej terapie 2.kv.st.“ od 12.11.2021


Mílí naši absolventi a záujemci o štúdium jogovej terapie!

Ak máte záujem pokračovať v štúdiu jogovej terapie, prípadne ste inštruktorom jogy 1. kv. st. a máte záujem ďalej sa vzdelávať, tento kurz je určený práve Vám. V akreditovanom kurze Inštruktor jogovej terapie 2. kv. st. si môžete prehĺbiť svoje teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti jogovej terapie a súčasne získate aj návod ako svoje poznatky odovzdávať vo svojej inštruktorskej praxi ďalej.

Kurz Inštruktor jogovej terapie 2. kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe. Kurz bude prebiehať od 12.11.2021 do 27.3.2022 kombinovanou formou – časť dištančne a časť prezenčne, s predpokladaným termínom skúšky 24.4.2022.

Termíny výučby všeobecnej časti (dištančne):

12.11. – 14.11.2021 všeobecná časť 1

11.2. – 13.2.2022 všeobecná časť 2

Termíny výučby špecializácie Jogová terapia (kombinovane):

15.11. – 18.12.2021 – jogová terapia 1. časť (dištančne: každú sobotu doobeda, výuka a konzultácie)

10.1. – 5.2.2022 – jogová terapia 2. časť (dištančne: každú sobotu doobeda, výuka a konzultácie)

26.3. – 27.3.2022 – jogová terapia 3. časť (prezenčne)

Záverečná skúška: koniec apríla/začiatok mája 2022

Lektori kurzu:

 • výučbu všeobecnej časti zabezpečujú pedagógovia FTVŠ UK v Bratislave
 • lektori špeciálnej časti – jogová terapia: Adriana Pročková, Ľubica Zubaľová, Silvia Bobocká

Podmienkou účasti na kurze je absolvovanie kurzu inštruktor jogovej terapie 1.kv.stupňa, prípadne iné jogové inštruktorské vzdelanie min. 1.kv.stupňa, ktoré je potrebné doložiť Osvedčením vydaným vzdelávacím zariadením akreditovaným MŠVVaŠ SR. Absolventi iných jogových špecializácií sa môžu do kurzu zapojiť po absolvovaní rozdielovej skúšky, bližšie informácie poskytneme mailom. Druhou podmienkou je minimálne rok praxe inštruktora jogy, alebo minimálne 3 roky aktívnej vlastnej jogovej praxe.

Obsah kurzu zahŕňa okrem prehĺbenia poznatkov z oblastí, ktoré boli predmetom základného kurzu 1.kv.stupňa aj tieto témy:

 • karma joga, bhakti joga, džňána joga
 • rádža joga a jej vyššie stupne (pratjáhára, dhárana, dhjána), vybrané techniky a ich začlenenie do lekcie JT
 • pančakóša z pohľadu jogovej terapie a jej nástrojov 
 • guny a ich využitie v procese sebaspoznávania
 • čakrový systém
 • cvičebná zostava Súrjanamaskár s využitím princípov zdravého pohybu, pozície a prechody medzi nimi, ich varianty pre cvičencov s obmedzením
 • vedomý dych, práca s pozornosťou, vybrané dýchacie techniky a ich zaradenie do lekcie JT, prána mudry
 • psychofyziologický mechanizmus ako základ rovnováhy človeka, možnosti využitia techník JT na jeho úpravu
 • jin joga a jej využitie v jogovej terapii
 • integrácia klientov s pohybovými obmedzeniami v rámci lekcie JT (dostupná joga)
 • dopomoc inštruktora v jendotlivých ásanách 
 • základná jogová terminológia (sanskrt) a ďalšie.

Súčasťou kurzu je samoštúdium, povinná literatúra (Bhagavad-Gítá), seminárne práce z vybraných tém dištančnej výučby a konzultácie s lektorkami JT.

Záverečná skúška zo všeobecných predmetov je formou testu, skúška zo špecializácie má ústnu a praktickú časť. Podmienkou úspešného absolvovania kurzu je odovzdanie písomnej záverečnej práce (bude upresnené na kurze). Termín záverečnej skúšky si určíme po dohode s účastníkmi kurzu.

Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu a záverečnej skúšky obdrží absolvent „Osvedčenie o kvalifikácii Inštruktor jogovej terapie 2. kvalifikačného stupňa“ v zmysle zákona o športe a platnej legislatívy, vydané FTVŠ UK v Bratislave, s časovo neobmedzenou platnosťou. Toto osvedčenie Vám umožňuje pokračovať v ďalšom štúdiu jogovej terapie u nás, ale i v zahraničí.

V cene kurzu 890 € je zahrnutá výučba, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia a občerstvenie počas prezenčnej špeciálnej časti kurzu. Ubytovanie si účastníci kurzu zabezpečujú sami.

Na kurz sa môžete prihlásiť mailom na: akademia@fsport.uniba.sk, spätne Vám bude zaslaná prihláška na vyplnenie a doloženie potrebných dokladov.

V prípade otázok nás kontaktujte mailom: ada.prockova@gmail.com alebo europskajogovaakademia@gmail.com

Tešíme sa na Vás!  Namasté

POZOR!!!

Špecializáciu je možné absolvovať aj bez nároku na získanie osvedčenia o kvalifikácii v rámci sebavzdelávania a zlepšovania vlastnej jogovej praxe. Bližšie info na: ada.prockova@gmail.com

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *