Denný archív: 28. októbra 2021


Akreditované vzdelávanie pre inštruktorov s Osvedčením po uplynutí doby platnosti, 29.-30.11.2021

Milí inštruktori jogy, powerjogy, hathajogy! V dňoch 29.11. – 30.11.2021 sa uskutoční vzdelávací kurz Inštruktor jogy 1 určený pre inštruktorov rôznych špecializácií jogy, ktorým uplynula doba platnosti Osvedčenia (v minulosti vzdelávacie zariadenia akreditované MŠVVaŠ SR vydávali Osvedčenia v zmysle vtedy platnej legislatívy s platnosťou na 5 rokov). Kurz uskutočňujeme v spolupráci s Trénerskou a inštruktorskou […]