NOVÝ KURZ!!! Inštruktor jogovej terapie 15.-17.2. a 7.-10.3.2019 v Bratislave


Milí jogíni a záujemci o ďalšie vzdelávanie v joge!

Ponúkame Vám úplne nový kurz inštruktorov jogovej terapie!!! Tento kurz je určený tým, ktorí sa o jogu zaujímajú, praktizujú ju a radi by sa posunuli ďalej nielen vo svojej praxi, ale aj v poznaní. Kurz je určený tým, ktorí sa zaujímajú hlavne o zdravotné aspekty cvičenia a praktizovania rôznych jogových techník s cieľom podpory a zachovania nielen fyzickej kondície, ale aj psychickej a mentálnej rovnováhy. V kurze Inštruktor jogovej terapie sa budeme zaoberať predovšetkým praktizovaním ásan vychádzajúc z princípov zdravého vedomého pohybu, praktizovaním dýchacích techník na základe poznania fyziologických princípov správneho dýchania, využitím techník pratjaháry za účelom zdokonaľovania schopnosti odpútať sa od podnetov prichádzajúcich z okolia. Neodmysliteľnou súčasťou jogovej terapie sú techniky koncentrácie a meditácie, ktoré nás môžu postupne priviesť nielen k vnútornému stíšeniu, ale aj k spoznávaniu samých seba, čo je základným predpokladom k práci na sebe. 

Kurz inštruktorov jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa organizujeme v spolupráci s Trénerskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave. Uskutoční sa v dvoch učebných blokoch:

15. – 17.februára 2019 všeobecná časť v priestoroch FTVŠ UK Bratislava,

7.-10.marca 2019 špeciálna časť – jogová terapia v priestoroch EJA Bratislava.

Výučba všeobecných predmetov (anatómia človeka, fyziológia telesných cvičení, biomechanika, pedagogika a psychológia športu, diagnostika trénovanosti, výživa a formy regenerácie) bude prebiehať na FTVŠ UK v Bratislave. Prednášky začínajú v piatok 15.2. poobede a končia v nedeľu 17.2. na obed.

Na všeobecnú časť nadviažeme v druhom bloku teóriou a praxou jogovej terapie. Výučba tém z oblasti jogy prebieha denne od 9,00 do 18,00 hod. Presný rozvrh výučby dostanete mailom pred začiatkom kurzu. 

Lektori kurzu:

  • výučbu všeobecnej časti zabezpečujú pedagógovia FTVŠ UK Bratislava
  • lektori špeciálnej časti – jogová terapia: Adriana Pročková, Silvia Bobocká, Ľubica Zubaľová

V rámci špecializovanej časti – teória a prax jogovej terapie sa budeme venovať týmto témam:

– história jogy, základy jogovej filozofie

– Pataňdžaliho osem stupňov jogy

– joga čikitsa a jogová terapia

– jemnohmotná anatómia

– princípy zdravého pohybu v joge

– vývojová kineziológia a jej využitie v jogovej terapii

– základné ásany, ich správne prevedenie v súlade so zásadami zdravého pohybu, fázy praktizovania ásany

– použitie cvičebných pomôcok v jogovej terapii, dopomoc pri cvičení

– základné dýchacie techniky a ich využitie v jogovej terapii, diagnostika dychu, spojenie vedomého pohybu a dychu

– zdravotné aspekty a účinky vybraných pozícií a dýchacích techník

– mudry, bandhy, práca s energiou v jogovej terapii

– relaxácia – jej princípy a metódy

– tvorba lekcie jogovej terapie, štruktúra lekcie, obsah, vzťah inštruktora a cvičenca

– súčasné moderné štýly jogy a ich využitie v jogovej terapii (yin joga, restoratívna joga)

Po absolvovaní kurzu nasleduje samovzdelávanie a záverečná skúška. Skúška zo všeobecných predmetov sa uskutoční počas druhého bloku kurzu, má formu písomného testu. Skúška z jogovej terapie sa uskutoční približne mesiac po ukončení výučby (presný termín bude dohodnutý priamo na kurze). Pozostáva z ústnej a praktickej časti, absolvent kurzu bude schopný zostaviť a viesť lekciu jogy pre začiatočníkov v súlade s princípmi zdravého pohybu. Podmienkou úspešného absolvovania kurzu je odovzdanie písomnej záverečnej práce v rozsahu 5-8 strán textu (bude upresnené na kurze).

Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu a záverečnej skúšky obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii Inštruktor jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa v zmysle nového zákona o športe vydané FTVŠ UK v Bratislave s časovo neobmedzenou platnosťou. Toto Osvedčenie Vás oprávňuje k vykonávaniu činnosti Inštruktora jogy, k registrácii na živnostenskom úrade aj v registri osôb pracujúcich v športe.

V cene kurzu 520 € je zahrnutá výučba, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie osvedčenia, občerstvenie a pitný režim počas špeciálnej časti kurzu. Ubytovanie si účastníci zabezpečujú sami.

Na kurz sa môžete prihlásiť tu: akademia@fsport.uniba.sk

POZOR!!! Prihlášky na tento termín prijímame do 1.2.2019!!!

V prípade, že máte športové vzdelanie, alebo osvedčenie z kurzu inštruktorov v akreditovanom vzdelávacom zariadení, uznanie skúšky zo všeobecných predmetov treba riešiť vopred na vyšie uvedenej adrese!!!

Info o kurze nájdete aj na stránkach Trénerskej akadémie FTVŠ UK Bratislava: https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20182019/

V prípade otázok ma kontaktujte mailom: ada.prockova@gmail.com

Tešíme sa na Vás :-) Namasté 🕉

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *