Inštruktor yogy 2 v Bratislave


Milí naši absolventi, inštruktori, yogíni, pripravili sme pre Vás pokračovanie kurzu pre inštruktorov 🙂

Kurz inštruktorov 2 je určený pre tých, ktorí už absolvovali kurz inštruktorov 1. kvalifikačného stupňa (nie je podmienkou v našom vzdelávacom zariadení). Ak máte záujem posunúť sa zase o kúsok ďalej nielen v praxi, ale aj v poznaní, kurz je určený práve Vám.

Kurz sa uskutoční v nových krásnych priestoroch Ayisi Yoga Centra na Mliekárenskej ul. v Bratislave. Výuka bude prebiehať počas dvoch predĺžených víkendov 23.11. – 25.11.2018 a 7.12. – 9.12.2018. Súčasťou kurzu je samovzdelávanie, povinná literatúra, yogová prax a záverečná práca, ktorú budete prezentovať v januári. Predbežný termín posledného stretnutia je 9.1.2019, tento termín sa môže ešte prispôsobiť účastníkom kurzu po vzájomnej dohode. Výučba bude prebiehať denne cca od 9,00 – 20,00 hod., v nedeľu do 16,00 podľa vopred pripraveného rozvrhu. 

Obsah programu zahŕňa okrem prehĺbenia poznatkov z oblastí, ktoré boli predmetom základného kurzu aj tieto témy:

– karma yoga, bhakti yoga, džňána yoga – ich zameranie a praktická aplikácia v súčasnom živote

– zákon karmy, jeho význam v živote človeka

– rádža yoga a jej vyššie stupne (pratjáhára, dhárana, dhjána), ako ich praktizovať a začleniť do skupinovej lekcie

– jemnohmotná anatómia človeka z pohľadu yogy 

– princípy zdravého pohybu v yoge, fyziológia vedomého pohybu a vedomého dychu

– mudry, práca s dychom, prípravné dýchacie techniky vhodné pre skupinové cvičenie

– šukšmavjajám – prípravné cvičenia k cvičeniu ásan

– prehĺbenie vlastnej yogovej praxe inštruktora, náročnejšie verzie vybraných ásan

– tvorba vinyasy, prechody medzi pozíciami

– creative yoga a ďalšie.

Záverečná skúška pozostáva z ústnej a praktickej časti (tvorba vlastnej vinyasy) vrátane obhajoby záverečnej práce.

Po úspešnom absolvovaní všetkých častí kurzu, záverečnej skúšky a splnení podmienok obdrží absolvent Osvedčenie o kvalifikácii Inštruktor yogy 2. kvalifikačného stupňa. Výukovú časť kurzu je možné absolvovať aj bez nároku na získanie osvedčenia o kvalifikácii. Bližšie info na: ada.prockova@gmail.com

Kurz je akreditovaný MŠVV a Š SR, číslo akreditácie: 2014-2815/12682:3-30AA

V cene kurzu 590 € je zahrnutá výučba, tréningy počas kurzu, skúška v riadnom termíne, študijné materiály, vydanie certifikátu, občerstvenie a pitný režim počas kurzu. Kurz je potrebné uhradiť najneskôr v deň jeho začiatku. Všetky potrebné informácie a faktúru obdržíte mailom na základe vyplnenej a zaslanej prihlášky.

Záväznú prihlášku do kurzu si stiahnete tu: prihlaska-kurz-2

Po vyplnení a podpísaní prosíme poslať prihlášku mailom na ada.prockova@gmail.com . 

Tešíme sa na Vás :-) Namasté :-)

Ada a Fredy

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *