MUDr. Veronika Suchá


Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pracuje ako doktorka v Nemocnici Ak. L. Dérera a v Poliklinike Mýtna v špecializačnom odbore gastroenterológia. Aktívne cvičí yogu od r. 2005, v rokoch 2011 – 2013 ako inštruktorka v Yoga Vidyalaya Bratislava. Od r. 2004 aktívne cvičí taerobic, v r. 2012- inštruktor taerobicu, Ayisi´s Dance and Training Center Bratislava.