MUDr. Mariana Beňovská


Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, so sídlom v Martine. Od r. 1976 vykonáva lekársku prax v odbore tbc a pľúcnych chorôb. Aktívne sa venuje zjazdovému lyžovaniu, bežeckému lyžovaniu, bicyklovaniu, turistike, cvičí aktívne aerobic, zumbu, strečing a yogu.