Mgr. Jozef Pročko


Absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor herectvo. Od r. 1994 pôsobí ako herec a slobodný umelec. V r. 2002 založil neziskovú organizáciu Jožo Pročko deťom, v ktorej pôsobí vo funkcii riaditeľa, organizátora kultúrno-spoločenských a športových podujatí, výstav, režiséra divadelných predstavení a organizátora vzdelávacích kurzov nekomerčného charakteru. V r. 2003 založil produkčnú spoločnosť jožopročko, s.r.o., pôsobí ako producent TV programov, scenárista, režisér, herec, učiteľ v rámci vzdelávacích aktivít spoločnosti. Od r. 2004 prevádzkuje kultúrno – spoločenské zariadenie, reštauráciu, pizzériu, ubytovacie zariadenie a fitnescentrum vo vlastnom rodinnom podniku. V r. 2006 – 2014 tréner a manažér mládežníckych futbalových mužstiev TJ Slovan Halič.