Mgr. Daniel Čálik


Absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Od r. 1990 je trénerom tenisu OZ Slávia Trnava, tréner tenisu reprezentácie do 14 rokov, lektor Slovenského tenisového zväzu v oblasti trénovania metodiky. Súčasne pracuje ako stredoškolský učiteľ telesnej výchovy s metodikou. Aktívne sa venuje práci s mládežou v oblasti športu a organizovaniu športových podujatí vo funkcii riaditeľa.