Denný archív: 15. februára 2021


Aktuálna informácia k marcovým kurzom 1.kv.st.

Milí záujemcovia o marcové kurzy Inštruktorov JOGY a JOGOVEJ TERAPIE 1.kv.st.! Kurzy otvárame v riadnom termíne. Všeobecná časť pod vedením FTVŠ bude prebiehať dištančne (ako bolo naplánované) 12.3. – 14.3.2021. V súvislosti s aktuálnou situáciou čiastočne upravujeme výuku špecializácií, ktorá sa uskutoční kombinovanou formou. V riadnom termíne začneme online výukou (dištančne) poobedňajšími blokmi. Po uvoľnení […]